A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  La facultat  Inserció laboral 
PROGRAMA D'INSERCIÓ LABORAL DE LA FACULTAT DE TRADUCCIÓ I D'INTERPRETACIÓ
 Presentació 
Continguts
Estratègies
Activitats
Contactar

La Facultat de Traducció i d'Interpretació, mitjançant el Vicedeganat de Professionalització, té implantat un programa d'Inserció Laboral per als seus estudiants.

L'objectiu d'aquest programa és millorar l'ocupabilitat de l'estudiant, entesa com la probabilitat d'inserció en el mercat de treball que depèn de l'individu.


Paral·lelament a la implantació d'aquest programa estem realitzant: 1) un estudi entre antics llicenciats per identificar quines són les feines que estan realitzant i, 2) un estudi entre empreses per detectar quines són les tasques que sol·liciten majoritàriament als seus empleats i quines mancances detecten les empreses entre els nostres antics estudiants.

Aquests estudis ens permetran millorar la col·locabilitat de l'estudiant, entesa com a la capacitat d'inserció que depèn del mercat de treball.

Podeu consultar les activitats programades a l'agenda de la Facultat.


No se ha recibido el enlace: ERROR=-10005
Inici Mapa web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona