A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  La facultat 

Les assignatures dels plans d'estudi de grau s'estructuren en crèdits. Cada crèdit equival aproximadament a 25 hores de feina per part de l'estudiant, un 33% d'aquestes 25 hores tenen un caràcter presencial obligatori i la resta és per realitzar treball autònom, supervisat o d'avaluació.

Tipologia de crèdits per als estudis de grau: Formació bàsica, obligatòries, optatives, Pràcticum i Treball de fi de grau.

 

Graus
Criteris i pautes generals d'avaluació de la Facultat de Ciències de l'Educació
Mencions/optatives
Treball fi de Grau
Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona