A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  La facultat 


La UAB ha desenvolupat un pla de prevenció i salut per a tots els integrants de la comunitat universitària amb l'bjectiu de millorar-ne al màxim la seguretat i aconseguir un grau òptim en la prevenció dels riscos inherents a tota l'ctivitat laboral, docent i investigadora que s'hi duu a terme. A continuació, doncs, teniu informació sobre les estructures de salut que són a la vostra disposició (Servei Assistencial de Salut i equip de primers auxilis), uns consells bàsics que garanteixen la seguretat al campus i pautes de comportament en cas d'una emergència eventual.
 
1. Consells bàsics de seguretat
 
La UAB posa a la vostra disposició un telèfon (93 581 25 25) per a seguretat i emergències, disponible les 24 hores, els 365 dies de l'any. Si truqueu des d'un telèfon de la UAB només cal marcar els quatre dígits finals (2525) que teniu reflectits a tots els aparells de la xarxa de telefonia fixa del campus. Quan hi truqueu, el personal del Servei de Seguretat i Vigilància us localitzarà i prestarà l'ajuda necessària.
 
Als camins situats entre la vila universitària i l'estació de FGC-Bellaterra i el campus i l'estació de Renfe s'han instal·lat polsadors d'emergència utilitzables en cas de necessitat per comunicar directament amb el Servei de Seguretat i Vigilància.
 
El campus de Bellaterra disposa d'unes 100 ha d'espais agroforestals. Per raons de seguretat, i seguint la normativa legal de prevenció d'incendis forestals de Catalunya, està prohibit fer foc a l'exterior dels edificis.
 
Tots els edificis disposen d'extintors i mànegues per apagar conats d'incendi. En cas que hi observeu desperfectes, aviseu la consergeria més propera. Al vostre edifici hi ha personal entrenat  en el seu maneig. Igualment hi ha senyals d'evacuació que indiquen els recorreguts fins a la sortida de l'edifici més propera i són útils, sobretot, per a les persones que no coneixen gaire l'edifici.
 
Si observeu algun risc o situació perillosa, aviseu la consergeria més propera, el Servei de Seguretat i Vigilància (93 581 25 25) o l'Àrea de Prevenció i Assistència (APA) (a.prevencio.assistencia@uab.cat o al telèfon 19 50).
 
Si heu patit un accident dins el campus i no heu acudit al Servei Assistencial de Salut, si us plau, comuniqueu-ho a l'APA perquè es puguin aplicar mesures adequades per tal de reduir el risc.
 
La circulació dins el campus és molt densa, per tant, no us detingueu ni aparqueu en zones de risc (àrees d'accés, entrades i sortides d'edificis, pas de vianants, rotondes, etc.).
 
2. Què us cal saber davant possibles emergències
 
Davant una possible emergència cal seguir unes determinades pautes de comportament.
 
Una emergència pot suposar dues alternatives: l'evacuació de les persones a l'exterior o el confinament dels ocupants de l'edifici en un lloc preestablert i considerat segur. Assabenteu-vos dels recorreguts d'evacuació i de les sortides d'emergència del vostre edifici.
 
En cas d'evacuació o confinament, el professor que estigui fent classe és el responsable de conduir els seus alumnes fins al lloc exterior o interior segurs.
 
Un senyal acústic de tipus continu és l'ordre d'evacuació de l'edifici. Si el sentiu, seguiu les recomanacions per a cas d'evacuació que trobareu a la part interior de la carpeta que us han donat en el moment de la matriculació. També les teniu a l'Agenda de l'estudiant i penjades a molts llocs dels edificis. Llegiu-les amb deteniment.
 
Si detecteu foc o fum, aviseu la consergeria més propera o utilitzeu un polsador d'alarma i procureu que no s'hi acosti ningú. En cas del polsador, trenqueu el plàstic i pitgeu-lo. Tots els polsadors d'alarma estan senyalitzats amb el pictograma corresponent.
 
Moltes portes d'emergència estan tancades amb electroimant. Per obrir-les, cal pitjar el polsador situat al costat i, després, accionar la maneta o el sistema antipànic.
 
Tots els centres tenen exposades en diferents indrets les recomanacions següents:

 • Actuació en cas d'una emergència (pòster A2 amb pictogrames en colors)
 • Actuació en cas d'evacuació (pòster A4 verd i blanc)
 • Actuació immediata en cas d'una urgència (pòster A3 verd fosc, amb els noms i els telèfons de l'equip de primers auxilis)

Cal que sapigueu que els edificis grans disposen de desfibril·lador. En cas necessari, dirigiu-vos al personal de la consergeria.
 
3. Estructura de salut a la vostra disposició
 
La UAB posa a disposició dels seus membres dues estructures interelacionades: el Servei Assistencial de Salut (SAS) i l'equip de primers auxilis (EPA).
 
El Servei Assistencial de Salut
El SAS està situat a l'eix de Medicina, a la part superior de Ciències de la Comunicació. Per a urgències, llevat d'agost i de vacances, l'horari és de 8.00 a 20.00 hores ininterrompudament; per a altres serveis, consulteu-los directament.
Ofereix els serveis següents:

 • Urgències mèdiques i visites
 • Vacunacions
 • Assistència psicològica
 • Campanyes de deshabituació tabàquica
 • Altres campanyes preventives i de promoció de la salut
 • Assessorament sanitari (malalties de transmissió sexual, etc.)

Tot l'alumnat de la UAB té dret a la prestació d'aquests serveis gratuïtament. Per a altres serveis o especialitats, podeu consultar el SAS (servei.salut@uab.cat o trucant al número 93 581 19 00)
 
Equip de primers auxilis dels edificis
La majoria d'edificis disposen d'un equip de primers auxilis que cobreix, normalment, l'horari de 8 a 21 hores els dies feiners.
Aquest equip està format per treballadors voluntaris que atenen en primera instància i de manera immediata els accidentats del seu edifici.
Aquests voluntaris han rebut la formació necessària i estan inclosos en un programa de formació continuada. Per al desenvolupament de les tasques de primers auxilis, se'ls ha dotat d'una armilla identificadora, una farmaciola portàtil i un telèfon mòbil exclusiu.
A tots els edificis (laboratoris, aules, passadissos, etc.) hi ha uns pòsters de color verd amb el nom de les persones que formen l'EPA de l'edifici, l'horari que fan i el número del seu telèfon mòbil. Només cal trucar-los i posaran els protocols d'actuació en marxa de forma immediata.
 
Fora dels horaris del SAS i de l'equip de primers auxilis, recordeu que, si us cal, heu de trucar al telèfon d'emergències: 93 581 25 25.
 
4. Normes bàsiques de seguretat i higiene als laboratoris

 • Familiaritzeu-vos amb els elements de seguretat de què es disposa: rentaulls, dutxa d'emergència, extintor, farmaciola, pòster dels primers auxilis...
 • Porteu sempre la bata, homologada (si pot ser), botonada i de cotó, i qualsevol altre tipus de vestimenta que hagi estat definida com a necessària.
 • És aconsellable que no porteu minifaldilles, pantalons curts, ni tampoc mitges; així mateix, es recomana dur sabates tancades.
 • Porteu les ulleres de seguretat sempre que hi hagi risc d'esquitxades, com també qualsevol altre equip de protecció que el professorat hagi indicat com a necessari.
 • No porteu lents de contacte si manipuleu productes químics.
 • No mengeu ni begueu al laboratori.
 • Renteu-vos les mans abans de sortir del laboratori i sempre que es consideri oportú.
 • Mai pipetegeu amb la boca.
 • Utilitzeu sempre els equips i/o productes tot seguint les instruccions del professorat.
 • Si teniu dubtes sobre la manera de realitzar una tasca, pregunteu abans de dur-la a terme.
 • Manipuleu els productes químics i objectes tallants o punxants amb molta cura.
 • Mantingueu la vostra àrea de treball endreçada i neta.
 • Si detecteu algun risc o anomalia, comuniqueu-lo immediatament al professorat.
 • En cas de vessament, aviseu immediatament el professorat.
 • Dipositeu els residus en els llocs destinats per a això i no llenceu els residus químics per la pica.
 • Mantingueu sempre un estat d'immunització correcte (tètanus, etc.).
 • Recordeu que cada departament disposa d'una farmaciola de primers auxilis.
 • Respecteu la senyalització de seguretat que hi ha.
 • No endolleu mai un equip elèctric que presenti les connexions o les clavilles en mal estat.
 • No manipuleu cap equip elèctric amb les mans mullades o humides.
 • No manipuleu cap quadre elèctric.
Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona