A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIË ACAD╚MICA    RECERCA  
 Inici  Practicum  Normativa 
 Realitzaciˇ del prÓcticum sense ajustar-se als estÓndars habituals 
Reconeixement experiŔncia laboral i professional

Normativa per a la realitzaciˇ del PrÓcticum sense ajustar-se als estÓndards habituals


En el marc de la Normativa Acadèmica de la UAB per a les pràctiques, la Facultat ha regulat la realització del Pràcticum sense ajustar-se als estàndards habituals i els criteris per a la presentació de la documentació.

Les pràctiques no es poden realitzar a centres on existeixin relacions laborals o familiars.


Aquells estudiants que per raons justificades necessitin fer el Pràcticum en uns horaris, calendaris o poblacions particulars han de presentar una instància -degudament complimentada, argumentada i acompanyada dels documents necessaris per justificar les seves peticions-. En principi, cal abstenir-se de presentar demandes basades en raons de comoditat com, per exemple, estalviar-se d'haver de fer un desplaçament racional des del lloc de residència fins al centre de Pràcticum. Les peticions s'estudiaran de manera particular i atenent els criteris establerts per la Facultat.

  1.  Motivacions per a les sol·licituds:

Les demandes justificables poden referir-se a aspectes com els que es descriuen seguidament, entre d'altres:

- Raons laborals:

  • Necessitat d'acumular o expandir els períodes de Pràcticum per poder aconseguir el permís de l'empresa per realitzar-lo.
  • Possibilitat que el centre de Pràcticum no sigui massa lluny del lloc de treball.
  • Interès per realitzar el Pràcticum en el mateix centre on es treballa: excepcionalment es poden estudiar, des de la coordinació de la titulació, peticions en aquest sentit. Només es podran demanar una vegada durant les pràctiques i només és considerarà en el cas que es treballi fent funcions de docent (cas del Grau en Educació Infantil i en el Grau en Educació Primària) o es facin les funcions de pedagog, educador social o psicopedagog (resta de titulacions). En qualsevol cas, la coordinació de la titulació elevarà al vicerectorat competent en la matèria la relació de les peticions rebudes al centre amb informe favorable o desfavorable d’acord amb els criteris establerts pel centre. Serà el vicerector-a, qui en última instància, autoritzarà o denegarà aquestes peticions d’acord amb els informes del centre.  La realització de les pràctiques en el lloc de treball sense sol·licitud i autorització prèvia, suposarà una qualificació negativa en l'assignatura de pràctiques.

    Criteris per a la realització del pràcticum en el lloc de treball

    Compromís de compliment de les condicions acadèmiques de les pràctiques en el centre de treball

- Estudiants a qui només els queden les pràctiques per acabar els seus estudis i volen realitzar-les concentrades durant el primer quadrimestre del curs


2. Lloc de presentació de les sol·licituds:

Gestió Acadèmica del centre

3. Termini de presentació de les sol·licituds:

El termini coincidirà, amb els que s’estableixin per a la sol·licitud de centre, a  cada un dels pràcticums de cada titulació. Consulteu el procediment d’assignació de centre de pràctiques de cada Titulació.
 
4. Tingueu en compte:

Els estudiants als que se'ls autoritzi la realització del pràcticum concentrat al primer quadrimestre del curs hauran de sol·licitar la convocatòria extraordinària de fi d’estudis, presentant una nova instància a la Gestió Acadèmica del centre, en el termini establert al calendari administratiu que s'aprova per a cada curs acadèmic. Aquest últim tràmit serà imprescindible per als estudiants que vulguin finalitzar els estudis a la convocatòria de febrer i tramitar el títol al mes de març.

5. Formularis de sol·licitud:

Sol·licitud

Inici Mapa web Video inauguraciˇ
2018 Universitat Aut˛noma de Barcelona