A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIË ACAD╚MICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Els estudis  Taula d'incompatibilitats als estudis de medicina 

PLA D’ESTUDIS 509 - INCOMPTABILITATS ENTRE ASSIGNATURES

 

Aprovada per la Comissió d’Afers Acadèmica de 14 de juny de 2005

1: Codi

 

2: Assignatura origen d’incompatibilitat

3: C/S

5: Tipus

6: Codi

7: Assignatura incompatible

8:Curs

9:Tipus

29084

Bioquímica i biologia molecular

1/0

T

29073

Aplicació de la biologia molecular en la medicina

2

P

29084

Bioquímica i biologia molecular

1/0

T

29098

Farmacologia clínica

5

T

29084

Bioquímica i biologia molecular

1/0

T

23004

Bioquímica clínica:interpretació dades de laboratori

7

P

29084

Bioquímica i biologia molecular

1/0

T

26791

Nutrició i dietètica

7

P

29084

Bioquímica i biologia molecular

1/0

T

26830

Patologia molecular

7

P

25764

Biofísica

1/1

T

29149

Radiologia i medicina física

3

T

29077

Bioestadística

1/1

T

29094

Epidemiologia general i demografia sanitària

3

T

29080

Biologia cel·lular

1/1

T

29073

Aplicació de la biologia molecular en la medicina

2

P

29080

Biologia cel·lular

1/1

T

29074

Bases cel·lulars de malalties genètiques

2

P

29069

Anatomia humana:generalitats i aparell locomotor

1/2

T

29082

Biomecànica aplicada a l’aparell locomotor

2

P

29069

Anatomia humana:generalitats i aparell locomotor

1/2

T

29149

Radiologia i medicina física

3

T

29069

Anatomia humana:generalitats i aparell locomotor

1/2

T

29088

Cirurgia ortopèdica i traumatologia

4

T

29069

Anatomia humana:generalitats i aparell locomotor

1/2

T

26800

Pràctica clínica

6

T

29107

Histologia mèdica

1/2

T

22991

Histologia mèdica aplicada

2

P

29107

Histologia mèdica

1/2

T

29095

Estructura microscòpica d’aparells i sistemas humans

2

T

29107

Histologia mèdica

1/2

T

29091

Dermatologia

4

T

29095

Estructura microscòpica d’aparells i sistemes humans

2/0

T

29071

Anatomia patològica

3

T

29095

Estructura microscòpica d’aparells i sistemes humans

2/0

T

29091

Dermatologia

4

T

29100

Fisiologia mèdica

2/0

T

29127

Medicina i cirurgia I

4

T

29100

Fisiologia mèdica

2/0

T

29128

Medicina i cirurgia II

4

T

29100

Fisiologia mèdica

2/0

T

29129

Medicina i cirurgia III

5

T

29100

Fisiologia mèdica

2/0

T

29130

Medicina i cirurgia IV

5

T

29100

Fisiologia mèdica

2/0

T

29139

Patologia general

3

T

29100

Fisiologia mèdica

2/0

T

26800

Pràctica clínica

6

T

29068

Anatomia humana:cardiovascular i esplacnologia

2/1

T

29127

Medicina i cirurgia I

4

T

29068

Anatomia humana:cardiovascular i esplacnologia

2/1

T

29128

Medicina i cirurgia II

4

T

29068

Anatomia humana:cardiovascular i esplacnologia

2/1

T

29137

Otorrinolaringologia

4

T

29068

Anatomia humana:cardiovascular i esplacnologia

2/1

T

29129

Medicina i cirurgia III

5

T

29068

Anatomia humana:cardiovascular i esplacnologia

2/1

T

29130

Medicina i cirurgia IV

5

T

29068

Anatomia humana:cardiovascular i esplacnologia

2/1

T

29134

Obstetrícia i ginecologia

5

T

29068

Anatomia humana:cardiovascular i esplacnologia

2/1

T

26800

Pràctica clínica

6

T

29076

Bases psicològiques dels estats de salud i malaltia

2/1

T

26779

Cervell i conducta

3

P

29076

Bases psicològiques dels estats de salud i malaltia

2/1

T

29148

Psiquiatria

5

T

29076

Bases psicològiques dels estats de salud i malaltia

2/1

T

26800

Pràctica clínica

6

T


 

1: Codi

 

2: Assignatura origen d’incompatibilitat

3: C/S

5: Tipus

6: Codi

7: Assignatura incompatible

8: Curs

9:Tipus

29104

Genètica humana

2/1

T

26817

Genètica mèdica

3

P

29070

Anatomia humana:neuroanatomia i òrgans dels sentits

2/2

T

26779

Cervell i conducta

3

P

29070

Anatomia humana:neuroanatomia i òrgans dels sentits

2/2

T

29135

Oftalmologia

4

T

29070

Anatomia humana:neuroanatomia i òrgans dels sentits

2/2

T

29129

Medicina i cirurgia III

5

T

29070

Anatomia humana:neuroanatomia i òrgans dels sentits

2/2

T

26800

Pràctica clínica

6

T

29071

Anatomia patològica

3/0

T

26800

Pràctica clínica

6

T

29097

Farmacologia

3/0

T

29098

Farmacologia clínica

5

T

29097

Farmacologia

3/0

T

26800

Pràctica clínica

6

T

29097

Farmacologia

3/0

T

26819

Infecció nosocomial i política d’antibiòtics

7

P

29132

Microbiologia

3/0

T

26819

Infecció nosocomial i política d’antibiòtics

7

P

29132

Microbiologia

3/0

T

26826

Micologia clínica

7

P

29139

Patologia general

3/0

T

26800

Pràctica clínica

6

T

29139

Patologia general

3/0

T

23019

Oncologia general

7

P

29149

Radiología i medicina física

3/0

T

23024

Diagnòstic per la imatge

7

P

29094

Epidemiologia general i demografia sanitària

3/2

T

29126

Medicina preventiva i salut pública i comunitària

6

T

29094

Epidemiologia general i demografia sanitària

3/2

T

26822

Legislació i gestió de l’administració sanitària

7

P

29086

Cirurgia

4/1

T

26800

Pràctica clínica

6

T

29128

Medicina i cirurgia II

4/2

T

26813

Endoscòpia diagnòstica i terapèutica

7

P

29148

Psiquiatria

5/1

T

26829

Paidopsiquiatria

7

P

 

Nomenclatura de la taula.

Columna 1: Codi. Es correspon al codi de matrícula de l’assignatura origen de la incompatibilitat.

Columna 2: Assignatura origen d’incompatibilitat. Nom de l’assignatura què s’ha de superar per poder matricular l’assignatura incompatible de la mateixa fila.

Columna 3: C/S. Curs i semestre al que pertany l’assignatura. El primer dígit és el curs i el segon, el semestre: 1, 2, 3, 4, 5, i 6 = 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è curs. 0, 1 i 2 = Anual, 1r. i 2n. Semestre.

Columna 5: Tipus. Tipologia de l’assignatura d’origen. T=Assignatura troncal, P=Assignatura optativa.

Columna 6: Codi. Es correspon al codi de matrícula de l’assignaatura incompatible.

Columna 7: Assignatura incompatible. Assignatura que no es pot matricular si no es té superada l’assignatura origen de la mateixa fila.

Columna 8: Curs. Curs al que pertany l’assignatura incompatible. 1=primer, 2=segon, 3=tercer, 4=quart, 5=cinquè, 6=sisè i 7=assignatura optativa de segon cicle.

Columna 9: Tipus. Tipologia de l’assignatura incompatible. T=assignatura troncal, P=assignatura optativa.

 

Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Aut˛noma de Barcelona