A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIË ACAD╚MICA    RECERCA  
 Inici  La facultat  Departament de didÓctica de l'expressiˇ musical, plÓstica i corporal 
 Departament 
Professorat
Recerca

Departament de DidÓctica de l'Expressiˇ Musical, PlÓstica i Corporal


 

El Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal està constituït per tres Unitats: Didàctica de la Música, Didàctica de les Arts Plàstiques i Didàctica de l’Educació Corporal.

És funció d’aquestes unitats organitzar i desenvolupar la recerca en les àrees de coneixement que li són pròpies, així com programar i exercir la docència d’aquestes matèries a la UAB.

DOCÈNCIA

A 1r i 2n cicle.

La docència s’imparteix a totes les diplomatures de Mestre, a la diplomatura d’Educació Social, a la llicenciatura de Comunicació Audiovisual, a la diplomatura de Logopèdia i a la llicenciatura d’Història i Ciències de la Música.

 

Formació Continuada

– Postgrau de Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys

– Postgrau d'Educació Musical Online

– Màster en Pedagogia Musical per a Escoles de Música

 

Màster Oficial

El departament participa conjuntament amb el Departament d'Art en el Màster Oficial de Recerca en Musicologia i Educació Musical, adscrit a la Facultat de Lletres.

 

Programes de Doctorat

  – Doctorat Interuniversitari en Educació Física i Esport: Didàctica i Desenvolupament Professional

  – Doctorat en Didàctica de la Música

 

RECERCA

Les línies de recerca d’aquest departament són:

 

Didàctica de la Música:

    – La formació musical i didàctica dels mestres.

    – L’aplicació de la informàtica dins de l’ensenyament musical.

    – La integració de la música del segle XX en l’ensenyament obligatori.

    – La creació musical a l’etapa d’educació infantil.

    – L'educació de la veu i salut vocal.

 

Didàctica de les Arts Plàstiques:

    – Estratègies didàctiques a l’escola infantil.

    – L’art i l’educació especial. Apreciació estètica dels invidents.

    – L’ensenyament-aprenentatge de continguts biològics i medioambientals a través d’estratègies i tècniques d’observació pròpies de l’expressió artística, aplicades a la ciència, en contextos educatius no formals.

    – Comprensió crítica de les arts plàstiques i la cultura visual.

    Els estudis

    – El currículum d’educació artística i la construcció de la subjectivitat.

    – Sabers i pràctiques en la formació inicial del professorat.

    – Tendències en els mitjans audiovisuals per a l’educació artística.

 

Didàctica de l’Educació Física:

    – Els valors en l’educació física i l’esport.

    – La formació professional en l’ambit de l’esport.

    – Els continguts normatius de l’educació física.

    – El joc motor tradicional com a contingut en l’educació física.

    – Indicadors per mesurar la qualitat dels serveis de la infància 0-6 anys.

    – Metodologia per a l’educació psicomotriu.

Inici Mapa web Video inauguraciˇ
2018 Universitat Aut˛noma de Barcelona