A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Els estudis  Programes llicenciatura psicpedagogia 
 Accés 
Tercer curs
Quart curs

A aquesta carrera de segon cicle hi poden accedir, amb complements de formació, els estudiants que estiguin en possessió del títol de mestre en qualsevol de les seves especialitats, diplomats en Educació Social, o que hagin cursat el primer cicle de les llicenciatures de Pedagogia o de Psicologia.

Es recomana cursar aquestes assignatures al primer any de matrícula.

Complements de formació per a diplomats de Mestre

 

Codi
Assignatura
programa
Crèdits
23480 Mètodes, Disseny i Tècniques d?Investigació Psicològica disponible 6
23481 Processos Psicològics Bàsics   6
23482 Psicologia de la Personalitat disponible 6
23483 Psicologia Social disponible 6

Complements de formació per a diplomats en Educació social

 

Codi
Assignatura
programa
Crèdits
21975 Organització del Centre Escolar disponible 4
23480 Mètodes, Disseny i Tècniques d?Investigació Psicològica disponible 6
23481 Processos Psicològics Bàsics   6
23482 Psicologia de la Personalitat disponible  6
23487 Psicologia de l'Educació disponible  4

Complements de formació per al primer cicle de Pedagogia

 

Codi
Assignatura
programa
Crèdits
23480

Mètodes, Disseny i Tècniques d?Investigació Psicològica

disponible 6
23482

Psicologia de la Personalitat

disponible  6
23483

Psicologia Social

disponible 6

Complements de formació per al primer cicle de Psicologia

 

Codi
Assignatura
programa
Crèdits
21975 Organització del Centre Escolar disponible 4
22801 Teoria i Institucions Contemporànies en Educació disponible 4
23484 Didàctica General   6
23487 Psicologia de l?Educació disponible 4
Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona