A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  La facultat  Didàctica de les matemàtiques i de les ciències experimentals  

Departament de Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals


 

 

El Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals està estructurat en dues unitats: Unitat de Didàctica de la Matemàtica i Unitat de Didàctica de les Ciències Experimentals. 

És funció d’aquestes unitats organitzar i desenvolupar la recerca en les àrees de coneixement que li són pròpies, així com programar i exercir la docència a la UAB de les matèries adscrites a les nostres àrees. 

Els àmbits estratègics de recerca d'aquest departament són: .

Línies de recerca: 

        -Noves tecnologies en l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències i les matemàtiques

        -La innovació en l’ensenyament de la física a través d’eines informàtiques.

       - Disseny i estructuració d’arquitectures de teletutorització i formació en situacions especials d’educació matemàtica.

        -Desenvolupament d’un campus virtual en el marc d’una educació bimodal. 

Cultura i educació matemàtica i científica per a una ciutadania responsable:

Línies de recerca: 

      -Educació i comunicació ambiental, una perspectiva des de l’àrea de ciències.

      -Educació matemàtica i context sociocultural.

     - Fonamentació de l’ensenyament de les ciències en la història i la filosofia de les ciències. 

Processos en l’ensenyament i aprenentatge de les ciències i les matemàtiques.

Línies de recerca: 

    - Processos matemàtics implicats en l’aprenentatge de les matemàtiques. Processos cognitius implicats en el pensament matemàtic avançat. Comportament matemàtic en la resolució de problemes.

   - Habilitats cognitivolingüístiques relacionades amb la regulació de l’aprenentatge i l’ensenyament de les ciències experimentals. 

Pel que fa a la docència, aquest Departament imparteix assignatures a totes les titulacions de Magisteri, a la Diplomatura d'Educació Social, a la Llicenciatura de Biologia i a la Llicenciatura de Pedagogia, al mestratge d’especialització Formació Inicial del Professorat de Secundària, així com els cursos per a l’obtenció del Certificat d’Aptitut Pedagògica (CAP) i el curs de formació pluridisciplinar per a l’accés a la universitat. 

El Departament imparteix també els següents programes: 

-  Master Oficial de Recerca en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències. 

-  Estudis de Doctorat en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències. 

-  Doctorat en Educació Ambiental.           

Així mateix, el Departament dóna assessorament a grups de professors o a Centres que sol·licitin recolzament en el seu interès per la innovació didàctica.

Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona