A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Twitter Twitter Facebook Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Facultat de Biociències > Els estudis > Tots els estudis > Titulacions de 1r i 2n cicle documentació (llicenciatura de 2n cicle en extinció) (totes les titulacions)

Llicenciatura de Documentació

Informació general

Extinció del pla d'estudis
Aquesta titulació està en vies d'extinció.
Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES)

Aquesta titulació forma part de la prova pilot de la UAB d'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
Des del curs 2004-2005, la docència es va impartint segons la metodologia ECTS.

Centre docent
Facultat de Ciències de la Comunicació
Proposta docent

Proporcionar la formació necessària per a gestionar i dirigir sistemes, analitzar i implementar les tecnologies en l'àmbit de la informació, organitzar i gestionar centres i serveis d'informació especialitzats, així com la documentació i la informació de les organitzacions públiques i privades, tant a escala general com d'aplicació a les especialitats següents: ciències humanes i socials, ciències de la comunicació i ciències jurídiques, ciència i tecnologia i ciències de la salut i el medi ambient.

Formació complementària

Segons els estudis previs, caldrà cursar 40.5 crèdits com a complements de formació (Anàlisi i Llenguatges Documentals: Fonaments d'Anàlisi de la Informació; Arxivística General; Bibliografia i Fonts d'Informació: Fonts d'Informació General; Biblioteconomia: la Transmissió del Coneixement al Llarg del Temps; Documentació General: Gestió de Sistemes d'Informació; Documentació Aplicada).

Una part d'aquests complements de formació (30 crèdits) conformen un itinerari de campus, que pot cursar-se simultàniament amb qualsevol curs de qualsevol carrera i dóna dret a l'Itinerari de Campus: Documentació.

Horaris/Torns

1 torn de tarda, de 15 a 21h.

Tipus d'avaluació

Es combina una avaluació de coneixements teòrics a través de l'examen i la realització de treballs pràctics. La proporció depèn del tipus d'assignatura.
Les assignatures que s'imparteixen seguint el mètode docent dels crèdits ECTS (European Credit Transfer System) compten amb avaluació continuada, en la qual l'alumne ha de fer, depenent de cada assignatura, exercicis pràctics, exposicions orals a l'aula, treballs en grup, etc.

Pràctiques professionals

Dins l' assignatura Treball Fi de Carrera, l' alumne pot triar entre fer un treball d'investigació o fer pràctiques en diverses empreses i organismes públics i privats amb els quals la UAB ha subscirt un conveni. Els alumnes també poden fer pràctiques en aquestes empreses, fora de l' assignatura Treball Fi de Carrera per les quals obtindran crèdits de lliure elecció.

Programes d'intercanvi

S' han fer intercanvis amb la Universitat de l' Havana (Cuba), amb la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM) i amb el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecnológicas (CUIB)

Continuació a doctorats de la UAB
Informació i Documentació en l'Era Digital
Observacions
Aquest doctorat és impartit conjuntament amb la UB i amb la col.laboració de professors de la UPF.
Més informació d'aquesta titulació
Coordinació de la titulació
Ciències Socials i Jurídiques
 
Inici Contactar Sobre el Web Mapa del Web
2017 Universitat Autònoma de Barcelona