A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Títols 

Títols


La UAB expedeix els títols oficials de doctor/a, enginyer/a, llicenciat/da, diplomat/da i enginyer/a tècnic/a dels estudis que s'imparteixen en els seus centres o en els centres adscrits. Així mateix, expedeix també títols propis de graduat superior, graduat, menció, el certificat d'aptitud pedagògica i certificats per altres estudis.

 Títols oficials 
Títols propis
Duplicats de títols oficials
Procés
Publicació d'un anunci al BOE
Fonts

Sol·licitud
L'has de presentar a la Gestió Acadèmica del centre on has cursat els estudis.
Si t'informen que no compleixes els requisits per obtenir el títol, tens 10 dies per a presentar la documentació o al·legacions que corresponguin.

Pots fer la sol·licitud del títol a la Gestió Acadèmica o des de qualsevol ordinador, connectant-te a l'adreça: http://sia.uab.cat.

En aquest document trobaràs la informació sobre el procediment a seguir per fer l'autosol·licitud del títol.

Documentació
- DNI, NIE o passaport (original i fotocòpia).
- Carnet de família nombrosa (original i fotocòpia), si és el cas.

Legalització del títol
Per tal que els documents acadèmics espanyols produeixin efectes a l'estranger cal legalitzar-los. Aquest procediment consta de diferents passos, segons si el document és un títol oficial o bé una titulació pròpia.
 

  • En aquest enllaç trobaràs la informació necessària per legalitzar el teu document si es tracta d'un títol oficial.
  • En aquest enllaç trobaràs la informació necessària per legalitzar el teu document si es tracta d'un títol propi.  
Preus dels serveis acadèmics i administratius a les universitats públiques catalanes per al curs 2017-2018
Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona