Dret

Bases de dades de Dret

Aranzadi Instituciones. Legislació completa (estatal, autonòmica, foral i europea), codis legislatius i projectes de llei; jurisprudència, altres resolucions i consultes; doctrina, comentaris i bibliografia, sobretot de revistes Aranzadi. Inclou formularis.
 
VLex Global. Legislació completa, codis i convenis col·lectius;  jurisprudència, altres resolucions i consultes; doctrina i bibliografia; contractes i formularis; notícies. També informació jurídica internacional de diferents països del món. L’editor ens dóna accés a 3 Pràctics: Sociedades Mercantiles, Contencioso-Administrativo i Esquemas Procesales.  

La Ley digital. Legislació completa, codis i convenis col·lectius; jurisprudència, altres resolucions i consultes; doctrina i bibliografia; contractes i formularis. Conté La Ley Doctrina, amb el  text complet de revistes i llibres de l'editorial La Ley.
 
Tirant on line. Legislació completa i codis; jurisprudència, altres resolucions i consultes; doctrina i bibliografia; contractes i formularis; dossiers i esquemes temàtics. També inclou informació jurídica internacional.
 
Consultor jurídico. Legislació internacional, europea, estatal i autonòmica, convenis col·lectius de treball, jurisprudència, circulars i altres documents de la Fiscalia, doctrina, contractes i formularis, dossiers temàtics i esquemes processals, subvencions que es publiquen diàriament al BOE, eines de càlcul d’interessos i indemnitzacions.
 
Westlaw International for Academics (Thomson Reuters Westlaw): fonts d’informació jurídica de tipologia diversa: bases de dades, revistes i diaris, formularis, tractats, materials pràctics jurídics, etc. Legislació, jurisprudència i doctrina  internacionals, especialment d'Estats Units d'Amèrica (EUA).
 
Dispute settlement commentaries. Informes i documentació diversa (anàlisis i comentaris) sobre solucions de diferències de l’Organització Mundial de Comerç.
 
LegalTrac. Citacions d’articles de més de 1400 títols de revistes jurídiques, especialment de països de tradició anglosaxona; alguns són a text complet.

Criminal Justice Database dins la base de dades multidisciplinar ProQuest Central: base de dades de revistes acadèmiques d’Estats Units i internacionals a text complet sobre criminologia i aspectes relacionats.

LegalQuiz: aplicació web en format formulari elaborat per l’editorial Lefebvre per practicar les preguntes i les seves respostes de les matèries que s’inclouen a l’examen d’Accés a l’Advocacia
 
Portal legislativo del BOE. Portal jurídic amb diverses bases de dades: Iberlex (amb legislació estatal, autonòmica i europea), BOE a text complet (Secció I des de 1960, Seccions II, III i V des de 1995), Gazeta (col·lecció històrica del BOE), resolucions del Tribunal Constitucional, diaris oficials autonòmics i provincials.

Derecho de la Unión Europea: Información y Recursos. Portal de dret elaborat pel Centre de Documentació Europea de la UAB. Inclou legislació, procediment, aplicació i jurisprudència. També inclou un apartat de recursos amb bases de dades, estadístiques, glossaris, portals de la UE, vídeos, etc.
 
Checkpoint 90. Legislació fiscal i laboral, convenis col·lectius de treball, jurisprudència, doctrina administrativa i d'autor, supòsits pràctics, formularis, taules i esquemes. Cal autenticació (dirigiu-vos a: Bib.Socials@uab.cat).
 
 
A més de les bases de dades especialitzades que s’acaben de comentar, també disposeu d’altres de temàtica multidisciplinària, com per exemple: Web of Science, Scopus, CSIC, ISBN, ISSN...

Per a més informació, podeu consultar la Guia de Recursos digitals en Dret