Selecció i adquisició de documents a partir de les peticions rebudes

Els usuaris no professors del Servei de Biblioteques podeu proposar noves adquisicions per mitjà d'una desiderata o formulari de suggeriment de compra, que trobareu en versió electrònica.

Cal tenir en compte que les peticions han de ser de documents relacionats amb les matèries que s'imparteixen a la UAB. Envieu la desiderata a la Biblioteca que correspongui i des de la secció de Gestió de Col·lecció es valorarà la seva conveniència i en el termini d'una setmana sereu informats del resultat del vostre suggeriment.

El professorat haureu de sol·licitar la compra de fons documental a la unitat d'adquisicions de la vostra Biblioteca preferentment a través dels canals habituals establerts (coordinador de biblioteca o responsable del centre de cost) seguint els processos especificats al Reglament del Servei de Biblioteques.

Si no podeu fer servir els canals habituals, també podeu trobar en línia els impresos per a les adquisicions per compra i subscripció. Haureu d'imprimir aquests documents i, un cop degudament omplerts i signats, els haureu de fer arribar a la vostra Biblioteca.

Les peticions es valoraran i seleccionaran en funció del seu objecte: recerca, docència, bibliografia recomanada, interès general. A més es tindrà en compte la seva duplicitat a la UAB, el número d'usuaris potencials, els fons econòmics disponibles, disponibilitat al mercat...

Sempre que ho necessiteu, la unitat d'adquisicions de la vostra Biblioteca i els/les gestors/es de col·lecció estaran a la vostra disposició per a qualsevol aclariment que necessiteu sobre novetats, proveïdors, preus i tot tipus d'informació sobre fons documental.

Més informació sobre les adquisicions a:


Alguns documents podran ser adquirits per donatiu o intercanvi.