Biblioteques
Informació general
Horaris i plànols
Cursos
Guies
Normatives
El Servei
Direcció i Unitat Tècnica i de Projectes
Directori
Imatges
Objectius
Publicacions
Pla estratègic 2015-2018
La Qualitat
Intranet
La Carpeta
Política de qualitat
Recursos d'Informació
Recursos
Bases de dades
Dipòsits digitals
Exàmens i programes
Exposicions
Llibres digitals
Premsa digital
Revistes digitals
Sumaris
Tesis
Propietat intel·lectual i drets d'autor
Recursos A-Z
Condicions d'ús
Eines
DDD
Mendeley Institucional
Trobador+
Videos
Videos i tutorials
Accés des de fora la UAB
Connecta't des de qualsevol lloc
Ajuda
Preguntes més freqüents i guies
Treballs acadèmics i de recerca
Serveis
Carta de Serveis
Missió i valors
Què oferim
Drets dels usuaris
Deures dels usuaris
Normatives
Compromisos i indicadors de qualitat
Formes de participació
Com contactar
Ajuda
Servei d'informació per WhatsApp
Preguntes més freqüents i guies
Serveis a les persones amb discapacitat
Xifres dels indicadors de qualitat de serveis
E-Gestions
E-Gestions
Adquisicions
Bibliografia de curs
Cursos
Donatius i duplicats
Escaneig de documents
Intercanvi de documents
Préstec
Préstec interbibliotecari
Dipositar al DDD
Reserva d'espais
Ajuda
Preguntes més freqüents i guies
Xarxes socials
Blogs
Agricultura i produccions animals
Aliments
Antropologia
Art
Àsia Oriental
Biociències
Ciències
Comunicació
Dret
Economia, Empresa i Estadístiques
Educació
Empresarials
Enginyeria
Filologia
Filosofia
Geografia
Gestió aeronàutica
Història
Infermeria
Medicina
Medicina animal
Música
Polítiques i Sociologia
Psicologia
Traducció
Unió Europea
Docents i investigadors
Ciència i tecnologia
Fons i Equipaments
Fons
Noves adquisicions
Col·leccions especials
Fons personals
Mapes
Plans de col·lecció
Equipaments
Equipaments
Préstec de portàtils i e-books
Espais
Més informació
Donatius i duplicats
Patrocini
Ajuda
Preguntes més freqüents i guies
Notícies
Detall Noticia
Resultat Cerca
Biblioteca de Ciència i Tecnologia
Biblioteca de Ciència i Tecnologia
Dades bàsiques
Com arribar - Espais
Horaris
Directori
Enquestes
Col·leccions
Col·lecció general
Col·leccions especials
Fons Personals
Noves adquisicions
Equipaments
Sala de Formació
Eines Multimèdia
LupaTV de lectura
Recomanem
Blocs - BCTOT
Exposicions
Biblioteca de Ciències Socials
Biblioteca de Ciències Socials
Dades bàsiques
Com arribar
Espais
Horaris
Directori
Enquestes de satisfacció
Protocol per a emergències de la Biblioteca de Ciències Socials
Col·leccions
Col·lecció general
Unitat d'Estadístiques
Biblioteca Carandell
Llibres electrònics
Programes i exàmens
Noves adquisicions
Equipaments
Generals
Espais de treball
Recomanem
Blogs
Exposicions
Guies
On buscar feina
Ciències polítiques i sociologia
Dret
Economia i Empresa
Centre de Documentació Europea
Centre de Documentació Europea
Dades bàsiques
Com arribar - Espais
Horaris
Directori
Col·leccions
Col·lecció general
Publicacions del CDE
Treballs de recerca de l'IUEE
Noves adquisicions
Equipaments
Espai Divulgatiu Unió Europea
Recomanem
Activitats de difusió
Europe Direct
Recerca sobre la UE a la UAB
Vídeos
Bloc "Taulell d'Anuncis sobre Europa"
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Dades bàsiques
Com arribar - Espais
Horaris
Directori
Documents
Col·leccions
Col·lecció general
CEDOC
Reserva UAB
Col·lecció local UAB
Fons Romaguera
Fons Jones
Llibres digitals
Produccions Facultat
Noves adquisicions
Equipaments
Generals
Espais de treball
Préstec de portàtils
Xarxa sense fils
Recomanem
Blog
Exposicions
Guies
On buscar feina
Recursos
Biblioteca d'Humanitats
Biblioteca d'Humanitats
Dades bàsiques
Com arribar
Espais
Horaris
Directori
Enquesta satisfacció usuaris
Protocol per a emergències
Col·leccions
Col·lecció general
Fons personals
Col·leccions especials
Noves adquisicions
Equipaments
Espais de treball
Sales d'Estudi UAB
Centre d'Autoaprenentatge de Llengües
Recomanem
REAO
RETI
BH Recerca
Blogs
Exposicions
Guies
Sibhil·la
Biblioteca de Medicina
Biblioteca de Medicina
Dades bàsiques
Com arribar - Espais
Horaris
Enquesta satisfacció usuaris
Directori
Col·leccions
Col·lecció general
Fons Lamote
Col·lecció del Servei de Llengües
Noves adquisicions
Equipaments
Equipaments generals
Cabines i sales de treball
Sales d'estudi
Préstec de portàtils
Lupa TV de lectura
Fotocopiadores i impressores
Recomanem
Blocs
Exposicions
Guies
Tutorials
Biblioteca Universitària de Sabadell
Biblioteca Universitària de Sabadell
Dades bàsiques
Com arribar - Espais
Horaris
Directori
Enquesta de satisfacció
Col·leccions
Noves adquisicions
Comptabilitat i Finances
Empresa i Tecnologia
Gestió Aeronàutica
Col·lecció general
Equipaments
Cabines - Treball en grup
Préstec de portàtils
Canó projector
LupaTV de lectura
Recomanem
Blogs
On buscar feina
Economia i Empresa
Gestió aeronàutica
Informàtica
Biblioteca de Veterinària
Biblioteca de Veterinària
Dades bàsiques
Com arribar - Espais
Enquesta satisfacció usuaris 2010
Horaris
Pla d'emergències
Directori
Col·leccions
Col·lecció general
Llibres digitals UAB
Treballs Deontologia Veterinaria
Treballs Normalització i legislació alimentaria
Noves adquisicions
Equipaments
Equipaments generals
Cabines i sales
Lectors de llibres electrònics
LupaTV de lectura
Xarxa sense fils
Recomanem
Blogs
Exposicions
Guies
Convenis
El Quiosc
Cartoteca General
Cartoteca General
Dades bàsiques
Sobre la Cartoteca
Com arribar - Espais
Horaris
Directori
Enquesta de satisfacció d'usuaris
Col·leccions
Col·lecció general
Pla General de la Col·lecció
Mapes de la Guerra Civil
Noves adquisicions
Equipaments
Equipaments generals
Recomanem
Blog BH Geografia
Exposicions
Guies
Recursos docents de la Cartoteca
Direcció del Servei de Biblioteques i Unitat Tècnica i de Projectes
Direcció i Unitat Tècnica i de Projectes
Dades bàsiques
Com arribar - Espais
Horaris
Directori
Col·leccions
Col·lecció general
Equipaments
General
Avís Legal
Imprimir
 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona