AccÚs a la votaciˇ electr˛nica Reglament electoral
play play

Aquesta pàgina web ha canviat d'ubicació. Per accedir a la votació electrònica cal anar a la seu electrònica de la UAB: https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e