Viu a la UAB

Actualització de elDirectori
Els col·lectius inscrits a elDirectori han d'actualitzar les seves dades anualment amb l'objectiu de comunicar els canvis que hagin succeït a l'entitat i per a corroborar el manteniment de la seva activitat associativa. D'aquesta manera, elDirectori, el registre del teixit associatiu de la UAB, es manté actualitzat i fidel a la participació associativa a la UAB.

Els col·lectius que no actualitzin les seves dades, seran considerats inactius i no s'inclouran en elDirectori el curs 2017/2018. 

Per actualitzar les dades heu de contestar el formulari que trobareu al següent enllaç.