Reconeixement de certificats

Els nostres certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB, per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua i per accedir als màsters que demanen un nivell de llengua a les universitats de Catalunya.

El Servei de Llengües de la UAB és un centre acreditat per ACLES (Associació de Llengües de l’Ensenyament Superior) i ha obtingut el segell de qualitat CertAcles per als exàmens d'anglès dels nivells B1, B2 i C1.

Els certificats amb segell CertACLES són reconeguts per totes les universitats espanyoles, i també per a algunes convocatòries del govern espanyol que demanen requisit d’idioma, com beques de mobilitat o les beques d’internacionalització empresarial.