Els certificats d'UAB Idiomes Barcelona

Oferim exàmens a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys.

Els nostres certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB, per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua i per accedir als màsters que demanen un nivell de llengua a les universitats de Catalunya.

Tenim diferents convocatòries d’exàmens l’any, i fem també exàmens a demanda.

El Servei de Llengües de la UAB és un centre acreditat per ACLES (Associació de Llengües de l’Ensenyament Superior) i ha obtingut el segell de qualitat CertAcles per als exàmens d'anglès dels nivells B1, B2 i C1.

Els certificats amb segell CertACLES són reconeguts per totes les universitats espanyoles, i també per a algunes convocatòries del govern espanyol que demanen requisit d’idioma, com beques de mobilitat o les beques d’internacionalització empresarial.

A UAB Idiomes avaluem el domini de llengua i la competència lingüística segons els nivells descrits en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).