Programa Ortelius

Logo programa OrteliusL'experiència en mobilitat i la xarxa de relacions amb institucions acadèmiques de prestigi, juntament amb la valoració de l'èxit del programa Erasmus a Europa, que a la UAB implica cada curs prop de dos mil estudiants entre els que rep i els que envia a altres països, han estimulat la Universitat Autònoma de Barcelona a plantejar un nou projecte de col·laboració en l'àmbit de l'educació superior entre les universitats asiàtiques, espanyoles i llatinoamericanes: el programa Ortelius.

L'objectiu d'aquest programa és incentivar la mobilitat d'estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis. Es vol crear un pont entre els tres continents mitjançant la creació, per part de les universitats implicades, de graus conjunts, dobles titulacions i màsters. També es posaran en marxa programes de doctorat cotutelats i projectes de recerca conjunts.

La UAB impulsa el programa Ortelius, un nou espai comú d'educació superior que afavorirà la col·laboració de les universitats de l'Àsia, de l'Amèrica Llatina i d'Espanya, tant en docència com en recerca.

El 29 de novembre es va fer un pas endavant important de cara a la concreció i la posada en marxa del programa Ortelius gràcies a la signatura d'un acord entre la UAB i el Banco Santander per impulsar el programa mitjançant l'elaboració d'un estudi per a desenvolupar-lo i la preparació d'una primera trobada a la UAB amb universitats asiàtiques i llatinoamericanes.

Les relacions amb l'Amèrica Llatina i l'Àsia
Les relacions amb l'Amèrica Llatina i l'Àsia tenen un paper estratègic en el projecte d'internacionalització de la UAB. Al continent americà, la Universitat manté acords de col·laboració i d'intercanvi molt nombrosos i actius des de fa anys. Aquestes relacions estan avalades per l'elevat percentatge d'estudiants de postgrau procedents d'aquest continent que estudien al campus de la UAB.

Respecte al continent asiàtic, val a dir que la UAB va ser una de les universitats pioneres a Espanya en la implantació dels estudis i la recerca sobre l'Àsia Oriental i ha estat la primera universitat espanyola que ha obert sengles oficines pròpies a Shanghai (la Xina) i Seül (Corea del Sud). Els acords de col·laboració i intercanvi amb institucions de la Xina, el Japó i Corea del Sud són nombrosos i diversos. Així, per exemple, cal destacar els acords amb el Govern sud-coreà per impulsar projectes de recerca en àmbits tan destacats com el medi ambient i la biomedicina, i el fet que la UAB és membre fundador i una de les seus de l'Institut Confuci de Barcelona, dedicat a la difusió de la llengua i la cultura xineses.

Edita:
Secretaria General de la UAB

Coordina:
Gabinet del Rectorat de la UAB

gabinet.tecnic@uab.cat

2017 Universitat Autònoma de Barcelona