Teaching performance assessment

Here you can find all the information related to the UAB teaching performance assessment in order to be eligible to the complement for regional teaching merits and to the recognition of teaching performance.

Resolució de les convocatòries d'Avaluació de l'activitat docent. Reconeixement de docència.
Resolució de les convocatòries d'Avaluació de l'activitat docent. Retribució addicional

Resolució provisional de les convocatòries d'Avaluació de l'actitivitat docent: Reconeixement de docència i retribució addicional
Relació de professorat i períodes presentats (retribució addicional)
Relació de professorat en situació d'interinatge que opta al reconeixement de docència
Presentació Tram docent autonòmic / Avaluació de l'activitat docent 2017