Inici > Sistema de garantia interna de la qualitat de la uab > El model de qualitat

Model de qualitat


La UAB parteix de la premissa que la qualitat no és un concepte que es pugui aïllar; és una actitud i una manera de fer les coses que ha d’impregnar totes i cadascuna de les activitats d’una organització. Així, doncs, no es pot parlar estrictament dels «objectius de la política de qualitat de la UAB», sinó de com la qualitat és present en la política global de l’Equip de Govern i com s’incorpora dins el Pla director de la Universitat.

El Pla director reflecteix el compromís de qualitat de la Universitat en definir-la com «una universitat pública, catalana, de vocació internacional, la qual, mitjançant una docència de qualitat molt lligada a les activitats de recerca i de transferència del coneixement, aprofitant la potencialitat del seu capital humà, actua des dels seus campus com a motor de desenvolupament econòmic i social del seu entorn, d’acord amb els seus valors».
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona