Serveis, compromisos i indicadors de qualitat


       
ACCÉS I CONSULTA   2015   2014 2013 2012 2011 2010
             
Oferim uns horaris d'obertura amplis            
Dies d'obertura anuals 234 234 234 264 264 264
Hores d'obertura setmanals 67 67 67 76 76 76
       
Disposem d'eines i d'espais de treball adaptats a usuaris amb necessitats especials            
Nombre d'equipaments adaptats (cabines) 6 6 6 6 6 6
Nombre d'equipaments adaptats (lupes TV) 10 10 10 10 10 10
             
Procurem que sigui possible l'accés a la bibliografia bàsica que ha estat facilitada pel professorat            
Temps de tramitació i recepció de documents comprats (dies) 31 35 41 35 36 36
       
ESPAIS 2015 2014 2013 2012 2011 2010
             
Proporcionar espais ben equipats per a l'estudi individual o en grup            
Nombre de punts de treball individuals 4.877
4.899
4.773 4.791 4.770 4.633
Nombre de punts de treball en sales en grup 968 962 701 658 658 486
             
Disposem d'eines i espais de treball adaptats per a usuaris amb necessitats especials            
Nombre de cabines adaptades per a usuaris amb necessitats especials 6 6 6 6 6 6
             
EQUIPAMENT INFORMÀTIC 2015 2014 2013 2012 2011 2010
             
Proporcionem un equipament informàtic permanentment actualitzat seguint criteris del Servei d'Informàtica de la UAB            
Nombre total d'ordinadors a disposició dels usuaris 548 532 538 539 523 524
Nombre de Pc fixos d'usuaris renovats 0 0 8 98 0 108
             
ATENCIÓ A LES CONSULTES 2015 2014 2013 2012 2011 2010
             
Resolem de manera personalitzada les consultes del taulell, per correu electrònic o per telèfon. En el servei Pregunt@ donem resposta en un termini màxim de dos dies laborables            
Percentatge de consultes a Pregunt@ tramitades en un màxim de dos dies laborables 99,48%
99,26%
99,28% 99,29% 92,28% 91,63%
             
Responem a tots els suggeriments o queixes que ens formuleu de manera presencial, virtual o per telèfon            
Nombre de consultes rebudes a Pregunt@ 579 678 698 713 816 788
             
DIFUSIÓ D'INFORMACIÓ 2015 2014 2013 2012 2011 2010
             
Informem mensualment de les noves adquisicions al nostre web            
Nombre anual de llistats de novetats 120 120 120 120 120 120
             
Avisem dels canvis i les novetats programades en la prestació de serveis mitjançant cartells i a partir de la web, amb una antel·lació mínima de 5 dies            
Percentatge d'acompliment dels terminis dels avisos via web de variació dels serveis en funció del calendari acadèmic 100% 100% 100% 100% 100% 100%
             
Mantenim el nostre web actualitzat            
Nombre anual de visites al web i als blocs 1.005.862 1.047.491 1.828.034 1.273.342 1.729.880 2.095.762
             
Organitzem periòdicament exposicions per donar a conèixer fons documentals de temàtiques determinades            
Nombre anual d'exposicions organitzades 56 58 41 46 44 73
             
PRÉSTEC 2015 2014 2013 2012 2011 2010
             
Oferim un 75% del nostre fons disponible per al préstec            
Dades anuals de préstec 441.185 428.326 498.819 512.655 506.792 534.014
Ràtio de préstec per usuari a l'any 10,77 10,82 13,23 13,04 12,87 13,37
Percentatge de fons prestable 72,23% 73,01% 73,43% 73% 77% 76,20%
             
Informem diàriament, per correu electrònic, de la rebuda dels documents que ens hàgiu sol·licitat            
Nombre de reserves 44.150 45.103 50.662 44.078 27.675 22.969
             
OBTENCIÓ DE DOCUMENTS 2015 2014 2013 2012 2011 2010
             
Aconseguim el material que ens hàgiu sol·licitat per préstec interbibliotecari a biblioteques d'arreu del món en una mitjana de deu dies            
Temps de recepció de les comandes sol·licitades per la UAB a biblioteques externes (dies) 5,75 7,04 7,19 6,91 8,19 6,62
             
Aconseguim el material que ens hàgiu sol·licitat per préstec interbibliotecari a biblioteques universitàries catalanes en quatre dies            
Percentatge de comandes sol·licitades per la UAB a biblioteques del CBUC rebudes en menys de quatre dies 46,30% 38,86% 41,14% 42,25% 46,98% 40%
             
FORMACIÓ 2015 2014 2013 2012 2011 2010
             
Oferim sessions d'introducció a l'ús de la biblioteca i a l'ús de les eines i dels recursos d'informació            
Nombre anual de cursos d'iniciació 61 73 63 70 40 82
Nombre anual de cursos especialitzats 442 301 358 427 349 250
Nivell de satisfacció dels usuaris en relació als cursos de formació (escala d'1 a 5) 4,48 4,42 4,42 4,50 4,34 4,31
             
SELECCIÓ I ADQUISICIÓ 2015 2014 2013 2012 2011 2010
             
Atenem els vostres suggeriments de compra            
Nombre anual de d'adquisicions (compra + donatiu + intercanvi) 20.503 27.242 22.661 30.834 24.308 36.823
Mitjana de temps de recepció dels documents comprats (dies) 31 35 41 35 36 36
             
ACCÉS DES DE CASA 2015 2014 2013 2012 2011 2010
             
Garantim una disponibilitat permanent dels servidors informàtics, i la resolució del 80% de les incidències puntuals en menys de 48 hores            
Percentatge de resolució d'incidències en menys de 48 hores 85% 88% 82% 85% 92% 89%
             
PUBLICACIÓ DIGITAL 2015 2014 2013 2012 2011 2010
             
Oferim una plataforma de publicació digital per la producció científica, docent i administrativa            
Nombre total de documents al DDD 132.715 118.033 101.839 90.804 73.593 56.515