Suport Logístic i Punt d'informació

Suport Logístic i Punt d'Informació
93 592 97 10
Edifici Blanc
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Horari
De setembre a juny, de 9 a 14h i de 15h a 20h de dilluns a divendres
Juliol: de 8.30 a 14h i de 15h a 19h
Agost: de 9 a 13h
Nadal, Setmana Santa: tancat

Serveis que t'interessen
Us podeu dirigir al Suport Logístic i Punt d'Informació per a les qüestions següents:

- Emergències
- Farmaciola
- Objectes perduts
- Informació sobre la ubicació de les aules i altres dependències del centre
- Informació sobre els horaris de classes i activitats
- Informació de les activitats a l'Escola i a altres centres de la UAB
- Avaries a les instal·lacions o al mobiliari
- Lliurament de la documentació de matrícula
- Lliurament dels justificants d'exàmens
- Recepció de pràctiques dels alumnes (prèvia sol·licitud dels professors)
- Lliurament dels carnets d'Estudiant i tramitació d'incidències (només carnets no vinculats
financerament a BBVA-CatalunyaCaixa)
- Lliurament i recollida de claus als usuaris autoritzats
- Gestió del correu, paqueteria i missatgeria
- Tramitació dels avisos d'absència del professorat
- Control dels panells informatius i dels cartells a penjar (amb autorització prèvia)
- Control de la docència
- Resolució dels dubtes i aclariments sobre temes relacionats amb la Facultat
- Reserva d'espais i d'aules per a activitats no docents i material tècnic (per al personal autoritzat)

Telèfon d'Emergències (Seguretat UAB): 93 581 25 25