Parc de Recerca

Suport a la creació d'empreses


La creació d'empreses basades en coneixement és sovint un bon instrument per a que els resultats de recerca es transformin en nous productes i/o serveis, que en definitiva són els que generen riquesa i crear llocs de treball altament qualificats. En el marc del programa UABEmprèn, el Parc de Recerca UAB fomentem l'esperit emprenedor entre la comunitat investigadora del Campus UAB i oferim una sèrie de serveis per promoure i assolir amb èxit la creació i el creixement de les empreses.
 
Si ets investigador i tens una idea innovadora que, recolzada per els resultats de la teva recerca, pot arribar a esdevenir un producte i/o servei, l’Oficina de Valorització i Patents de la UAB t’ajuda a avaluar el seu potencial i a protegir-los, si s’escau. I si fruit d’aquest procés, la creació d’una empresa és un instrument útil i adequat per a transferir els resultats al mercat, des del Parc de Recerca UAB et donem suport en les principals fases del projecte emprenedor: 


Definició del projecte
T’ajudem en la cerca del model de negoci per al teu projecte emprenedor.

 
Estructuració de l’equip emprenedor
Un projecte emprenedor requereix d’un equip de persones que doni fiabilitat i confiança als possibles inversors. Des del PRUAB t’ajudem a configurar aquest equip i a cercar, si és necessari, els perfils professionals complementaris a l’equip promotor.
 
Elaboració del Pla Empresa
Et donem suport en la formalització del Pla d’Empresa i a més comptem amb el recolzament d’escoles de negoci, així com de diferents programes de suport a l’emprenedoria existents.

 
Validació del projecte
T’ajudem a validar el teu projecte d’empresa.

 
Constitució de l’empresa
Et tramitem la constitució de l'empresa telemàticament. El Parc és un Punt d'Atenció a l'Emprenedor -acreditat pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme- de la xarxa CIRCE, un sistema d'informació que permet realitzar de forma telemàtica, els tràmits de constitució i posada en marxa de determinades societats mercantils. T’ajudem a tramitar la creació de la teva empresa i tenir l'alta en menys de 48 hores, fent 22 tràmits d'un sol cop.
 
Cerca de Finançament
La posada en marxa d’un projecte emprenedor requereix en el seu inici que l’equip inverteixi recursos econòmics propis. Aquests fons propis són necessaris però no suficients. Amb el suport de les xarxes d’inversió, mirem de donar resposta a les necessitats de finançament dels projectes empresarials en les primeres etapes.
 
Espais d'incubació
Disposem, a més, d’espais d’incubació per a empreses de nova creació, adaptats a les necessitats dels emprenedors en les diferents etapes de creixement.