Serveis per a usuaris amb discapacitat


Les biblioteques de la UAB ofereixen als usuaris amb discapacitat un servei personalitzat per tal de facilitar-los l’accés i l’ús dels recursos de què disposen.

Accés i consulta dels documents

Si l’usuari no pot cercar per si mateix el document, el personal de la biblioteca li realitzarà les consultes i li facilitarà els documents, dins dels horaris d’atenció de les Biblioteques de la UAB.


Espais

Les biblioteques de la UAB disposen de 6 cabines adaptades per a persones amb discapacitat física i sensorial. La ubicació de les cabines és:

Per poder accedir a aquests serveis especials és necessari estar inscrits al PIUNE, Servei d'Atenció a la Discapacitat.
 

Equipament informàtic
 
Totes les cabines estan equipades amb un ordinador connectat a la xarxa informàtica de la UAB amb els programes Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint i Access), Acrobat Reader, els navegadors Internet Explorer i Firefox, els reproductor multimèdia Windows Media Player i el compressor d’arxius Winrar.

Els equips de les cabines visuals inclouen recursos software i hardware com:
programes d’ampliació i lectura de pantalla (Zoomtext i Jaws), auriculars i TV lupa.

Els equips de les cabines físiques inclouen recursos hardware i software com per exemple teclat amb cobertor o ratolí trackball i, també inclouen un software específic (ClaroRead) per als estudiants que presenten dificultats d’aprenentatge (dislèxia i/o TDA).

Atenció personalitzada a les consultes

Podeu adreçar les vostres consultes de manera presencial o virtual a través del servei Pregunt@. Un bibliotecari especialitzat s’encarregarà de localitzar la informació que necessiteu.


Préstec

S’amplia al doble la durada del termini de préstec, respecte a l’establert en la normativa de préstec.
Per a aquells usuaris amb discapacitat motora greu, dificultats de mobilitat i llargues estades hospitalàries, es permetrà sol·licitar el préstec per telèfon o via web i que una altra persona, degudament autoritzada, pugui recollir els documents prestats, sense haver d’estar inscrit en el PIUNE.
Imprimiu i ompliu el formulari per autoritzar a una altra persona a treure documents en préstec i presenteu-lo al taulell d'informació de la Biblioteca.


Formació

La biblioteca ofereix la possibilitat de realitzar cursos a mida, que s'adaptin tant a les necessitats informatives de l’usuari com a la seva situació personal, sempre que el tipus de discapacitat i el seu grau ho justifiquin. Així mateix, es poden realitzar visites guiades específiques per donar a conèixer els serveis i els fons de les biblioteques.
Cursos a la carta


Digitalització

En el cas d'usuaris amb discapacitat visual que necessitin el préstec d’un document exclòs de préstec, aquest podrà ser prestat per ser escanejat, prèvia autorització de el/la Cap de la Biblioteca propietària del document, només en el cas que la biblioteca no disposi d’un lloc adaptat. Podeu contactar amb el PIUNE per tal de que us informi del procediment a seguir.
El termini de préstec d’un document  disponible es pot ampliar en cas que a l’usuari li calgui fer-ne una transcripció, de la qual se n’encarregaria una institució externa. Aquesta ampliació resta condicionada al nombre d’exemplars disponibles.


Enllaços d’interès: