Parc de Recerca

Participació en projectes internacionals de transferčncia


Des del Parc de Recerca UAB fomentem la participació dels centres de recerca i empreses en projectes d'innovació entre Catalunya, l'Estat espanyol i la Unió Europea amb tercers països. En aquest sentit, oferim:


Preparació i redacció de la proposta del projecte col·laboratiu. 

 

 Disseny del pressupost. Definició del consorci i relacions amb els socis. 
 


Gestió administrativa, econòmica i financera. 
 


Implementació de les activitats cientificotècniques. Activitats de comunicació i disseminació de resultats. 

 

Protecció de la propietat intel·lectual i industrial.