Parc de Recerca

Gestió i coordinació de projectes d'innovació


Els projectes col·laboratius entre investigadors i empreses són una via potent per fomentar la transferència de coneixements, i moltes vegades un complement imprescindible a altres vies de comercialització. Aquests projectes poden servir per respondre la demanda puntual d'una empresa o per realitzar una prova de concepte sobre la possible aplicació d'una tecnologia en un producte específic.

Des del Parc de Recerca UAB apostem perquè investigadors i empreses s'apropin i treballin junts per ajudar a resoldre les necessitats i problemes que té la societat actual. Per això, gestionem i coordinem els projectes en tot el seu procés (anàlisi de les capacitats en recerca dels investigadors, redacció i presentació de la proposta, seguiment, etc).Detecció de necessitats tecnològiques i/o d'innovació.Anàlisi i identificació dels grups de recerca del campus de la UAB que poden resoldre reptes d'innovació d'una empresa o entitat.

 
Preparació i redacció de propostes de projectes col·laboratius. 

 

Identificació de possibilitats de finançament a nivell nacional i europeu per a projectes d'innovació. Definició del consorci i relacions amb els socis. 
 


Gestió administrativa, econòmica i financera de projectes. 
 

 
Activitats de comunicació i disseminació de resultats.