Missió i valors
 

La missió del Servei de Biblioteques és proporcionar recursos informatius i serveis de màxima qualitat d’acord amb els objectius d’excel·lència de la UAB en l’educació, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement.

La satisfacció de les necessitats i de les expectatives dels nostres usuaris és l'eix central de les nostres activitats. Per donar suport a l’estudi, a la docència, a la recerca, i a la transferència de coneixements en els àmbits social i cultural, les biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona disposem d’una dotació important de recursos documentals i d'altres materials i d’un personal qualificat.

Aquesta carta de serveis és un compromís formal per garantir la prestació d’aquests serveis amb un nivell alt de qualitat.

Regularment fem el seguiment dels indicadors de qualitat i ens sotmetem a auditories i a controls interns i externs.

Estem oberts i compromesos a servir els nostres usuaris, a escoltar-los i a tenir en compte les seves demandes, suggeriments, crítiques i propostes.

Joan Gómez Escofet
Director del Servei de Biblioteques

 

Dades identificatives de l'organització i del servei

Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Biblioteques

93 581 1015
s.biblioteques@uab.cat
www.uab.cat/biblioteques