Biblioteques > Serveis > Formes de participacióFormes de participació

Trametent dubtes, suggeriments, queixes o felicitacions a través dels següents mitjans:

  • Personalment als taulells d’informació de les biblioteques.
  • Per telèfon i correu electrònic.
  • A través del servei Pregunt@: www.uab.cat/biblioteques/pregunta.
  • Des de la seu electrònica de la UAB: https://seuelectronica.uab.cat/.
  • Mitjançant les xarxes socials.
  • A través dels formularis en línia (suggeriment de compra, formulari de donatius...).

 
Formant part de les comissions d’usuaris de les biblioteques.
Responent les enquestes periòdiques.
Participant en els processos d’avaluació com a membres dels grups de treball.
Fent donació a la biblioteca de les publicacions resultat de l’estudi, la docència i la recerca que duus a terme com a membres de la nostra institució o afegint-les al DDD. 

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona