Drets dels usuaris del Servei de Biblioteques

Requerir l'acompliment de tots els compromisos que la biblioteca ha assumit, i a més:
  • Rebre informació sobre tots els serveis que la biblioteca ofereix i sobre el seu funcionament
  • Rebre formació i assessorament en l'ús dels recursos d'informació que la biblioteca posa al teu abast
  • Manifestar els teus suggeriments o queixes sobre la biblioteca, els seus recursos i serveis, personalment o de manera virtual
  • Disposar de la garantia de confidencialitat de les teves dades personals
  • Ser atès amb un tracte respectuós i amb una atenció eficient per part dels professionals de les biblioteques