Biblioteques > Serveis > Compromisos i indicadors de qualitat

Compromisos i indicadors de qualitat


Dades dels indicadors 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015
 

SERVEI

COMPROMÍS

INDICADOR

1 Accés i consulta als documents necessaris per a l’aprenentatge, la docència i la recerca.

Donem l’accés a la bibliografia bàsica que ha estat facilitada pel professorat

Oferim uns horaris d’obertura amplis i garantim en període d’avaluació l’obertura d’almenys una biblioteca com a sala d’estudis, tots els dies de la setmana, també en horari nocturn

Disposem d’eines i d’espais de treball adaptats per a usuaris amb necessitats especials

Dies d’obertura anual

Hores d’obertura setmanal

Nombre d’equipaments adaptats

 
2 Espais per al treball individual o en grup i sales de formació.

Proporcionem espais ben equipats per a l’estudi individual o en grup

Disposem d’eines i d’espais de treball adaptats per a usuaris amb necessitats especials

Nombre de punts de treball individuals

Nombre de cabines adaptades per a usuaris amb necessitats especials

 
3 Equipament informàtic i audiovisual, infraestructura per a l’ús i càrrega de dispositius mòbils i aparells per a la reproducció de documents. Proporcionem equipament informàtic seguint els criteris del Servei d’Informàtica de la UAB

Garantim una disponibilitat permanent dels servidors  informàtics, i la resolució del 80% de les incidències puntuals en menys de 48 hores

Nombre de PC a disposició dels usuaris

Nombre de carregadors

Nombre de punts electrificats

Temps mig de resolució d'incidències

 
4 Atenció a les consultes de manera presencial, telefònica o virtual a través del servei Pregunt@ blog Propietat Intel·lectual i Accés Obert, correu electrònic i xarxes socials.

Resolem de manera personalitzada les consultes, suggeriments o queixes rebudes al taulell, per correu electrònic o per telèfon. En el servei Pregunt@ donem resposta en un termini màxim de 2 dies laborables i en el blog de Propietat Intel·lectual i Accés Obert en un termini de 5 dies


Percentatge de consultes a Pregunt@ tramitades en un màxim de dos dies laborables

Nombre de suggeriments o queixes

Percentatge de consultes al blog de PIAO resoltes en un màxim de 5 dies laborables

 
5 Difusió d’informació a través del web,de les guies, dels butlletins, dels blogs, de les xarxes socials i de les exposicions.

Informem mensualment de les noves adquisicions al nostre web.

Avisem dels canvis i de les novetats programades en la prestació dels serveis mitjançant cartells i a partir del web, amb una antelació mínima de cinc dies

Mantenim el nostre web actualitzat i adaptat als dispositius mòbils

Organitzem periòdicament exposicions per donar a conèixer fons documentals de temàtiques determinades

Nombre anual de visites al web i als blogs

Nombre anual d’exposicions organitzades

Twitter. Indicador de tendència: increment de seguidors en relació a l’any anterior

Facebook. En parlen/posts/ Indicador: mínim de 1

Nombre de notícies publicades al web del SdB

Nombre de Butlletins

 
6 Préstec de documents i d’equipament tecnològic i Préstec consorciat de documents de les biblioteques universitàries catalanes i de la Biblioteca de Catalunya (PUC).
Informem diàriament, per correu electrònic, de la rebuda dels documents que ens sol·liciteu

Facilitem que demaneu documents disponibles d’altres biblioteques de la UAB i del PUC i que els retorneu a qualsevol dels taulells de préstec de les biblioteques de la UAB

Oferim un 75% del nostre fons disponible per al préstec
 

Dades anuals de préstec

Ràtio de préstec per usuari a l’any

Percentatge de fons prestable

Dades anuals de préstec consorciat (PUC)

 
7 Obtenció de documents per préstec interbibliotecari dels fons que no es troben a les biblioteques de la UAB i que tampoc estan disponibles amb el servei de préstec consorciat.

Aconseguim el material que ens heu sol·licitat per préstec interbibliotecari: a biblioteques universitàries catalanes en 4 dies de mitjana, i a d’altres biblioteques d’arreu del món en una mitjana de 10 diesTemps mig de recepció de les comandes sol·licitades per la UAB a biblioteques externes 
8 Formació per a proporcionar habilitats en l’ús i gestió de la informació.

Oferim sessions d’introducció a l’ús de la biblioteca i a l’ús de les eines i dels recursos d’informació especialitzats

Nombre anual de cursos d’iniciació

Nombre anual de cursos especialitzats

Nombre anual de sessions d'assessorament

Nivell de satisfacció dels usuaris en relació als cursos de formació

 
9 Selecció i adquisició de documents a partir de les peticions rebudes i de les novetats bibliogràfiques

Atenem els vostres suggeriments de compra

Revisem les bibliografies de curs adquirint, en la mesura que el pressupost ho permet, els documents que es recomanen

Nombre de documents adquirits

Mitjana de temps de recepció dels documents comprats

 
10 Accés des de fora de la UAB a la col·lecció de recursos digitals i a gestions en línia (reserves, renovacions...) des de la pàgina www.uab.cat/biblioteques, accessible també des dels dispositius mòbils. Facilitem l’accés als recursos digitals subscrits per la UAB des de fora del campus

Nombre d’accessos remots als recursos digitals a través de l’ARE

 
11 Publicació digital en accés obert de la producció científica i administrativa de la comunitat universitària al Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD). Oferim una plataforma de difusió i preservació digital per a la producció científica, docent i administrativa
Nombre anual de documents ingressats al DDD

 
12 Suport a l’Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR). Mantenim el web de Suport a l’Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR) actualitzat amb la informació de les diverses convocatòries
Nombre de consultes al web

 
 
Globalment
Mesurem i valorem la vostra percepció en relació als serveis oferts Nivell de satisfacció d'usuaris en relació a la valoració global de la prestació del servei
 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona