Parc de Recerca

Cerca de finanšament per a projectes


Des del Parc de Recerca UAB ajudem a buscar finançament per a projectes d’R+D+I i donem tot el suport necessari per preparar propostes per a diferents convocatòries competitives estatals i europees. D’una banda, donem assessorament, a les empreses spin-off i start-ups adherides al Parc i, de l’altra, actuem de paraigües i aglutinador dels centres del CSIC, la UAB i l'IRTA. 

A més, ajudem en tot el desenvolupament del projecte, tant en les tasques de coordinació, la preparació i lliurament d'informes i la gestió dels tràmits administratius i financers.
 

Identifiquem possibilitats de finançament a nivell nacional i europeu.Donem suport en la preparació de propostes per a convocatòries competitives.Negociem els contractes de projecte amb les entitats finançadores. Coordinem i supervisem el pla de treball del projecte.Coordinem la preparació i lliurament d'informes i les comunicacions amb les entitats finançadores.Gestionem els tràmits administratius i financers.