Carta de serveis

Serveis oferts a l’alumnat de la UAB
Serveis oferts a les persones titulades de la UAB
Serveis oferts a les empreses i institucions
Serveis oferts als àmbits interns de la UAB

Serveis oferts a les persones sense vinculació amb la UAB (externes)


Serveis oferts a l’alumnat de la UAB:

 • Visualització d’Ofertes de feina externes i internes de la UAB (de suport a la recerca), a través de NEXUS.
 • Visualització d’Ofertes de pràctiques internes (a la UAB) i externes (a empreses i institucions), a través de NEXUS.
 • Participació en Processos de selecció de candidats, a través de NEXUS.
 • Realització de pràctiques acadèmiques no curriculars amb la Gestió de convenis de cooperació educativa interns (a la UAB) i externs (a empreses i institucions), a través de NEXUS.
 • Activitats formatives d’orientació grupal, a través de NEXUS.
 • Activitats formatives amb Reconeixement Acadèmic de Crèdits.
 • Sessions d’orientació professional individual.
 • Realització del Test de competències transversals amb l’obtenció dels informes corresponents.
 • Accés a Beques de mobilitat internacional per a pràctiques.
 • Assessorament en oportunitats de carrera professional arreu del món.
 • Participació en el Programa d’acompanyament per la carrera professional en institucions europees.
 • Formació, assessorament, acompanyament per a la generació d’idees i projectes emprenedors (Programa UAB-Emprèn).

[Tornar a dalt]


Serveis oferts a les persones titulades de la UAB:
 • Visualització d’Ofertes de feina externes i internes de la UAB (de suport a la recerca), a través de NEXUS.
 • Participació en Processos de selecció de candidats, a través de NEXUS.
 • Activitats formatives d’orientació grupal, a través de NEXUS.
 • Sessions d’orientació professional individual.
 • Realització del Test de competències transversals amb l’obtenció dels informes corresponents.
 • Assessorament en oportunitats de carrera professional arreu del món.
 • Participació en el Programa d’acompanyament per la carrera professional en institucions europees.
 • Formació, assessorament, acompanyament i espai per a la generació d’idees i projectes emprenedors (Programa UAB-Emprèn).

[Tornar a dalt]


Serveis oferts a les empreses i institucions:
 • Assessorament en l’elaboració dels perfils del lloc de treball adreçats a titulacions universitàries.
 • Publicació d’ofertes d’inserció laboral en format PDF al tauler, a través de NEXUS, per a la contractació laboral de perfils universitaris sense procés de preselecció ni de selecció de candidats.
 • Gestió d’ofertes d’inserció laboral adreçades a perfils universitaris amb procés de preselecció de candidats per part del Servei d’Ocupabilitat de la UAB, a través de NEXUS. Es visualitzen al tauler del web i a l’aplicació durant 7-15 dies i s’ofereix un mínim de 3 CV’s adients al perfil publicat.
 • Gestió d’ofertes d’inserció laboral adreçades a perfils universitaris amb procés de selecció de candidats complet per part del Servei d’Ocupabilitat de la UAB, a través de NEXUS. Realització d’entrevistes conjuntament amb l’empresa/institució i test de valoració de competències professionals. Es visualitzen al tauler del web i a l’aplicació durant 7-15 dies i s’ofereixen 3 CV’s adients al perfil publicat.
 • Gestió d’ofertes per a la realització de pràctiques no curriculars en empreses i institucions adreçades a l’alumnat de la UAB amb procés de preselecció de candidats per part del Servei d’Ocupabilitat de la UAB, a través de NEXUS. Es visualitzen al tauler del web i a l’aplicació durant 7-15 dies i s’ofereix un mínim de 3 CV’s adients al perfil publicat.
 • Tramitació de Convenis de Cooperació Educativa de pràctiques no curriculars, mitjançant NEXUS (preu unitari).
 • Ajut a l’estudi a l’alumnat de la UAB per a la realització de pràctiques en empreses i institucions.
 • Participació en Fires d’Empreses als diferents campus de la UAB (posant un estand, fent xerrades/presentacions, etc.).

Tarifes de gestió
 

[Tornar a dalt]


Serveis oferts als àmbits interns de la UAB:
 • Assessorament en l’elaboració dels perfils del lloc de treball adreçats a titulacions universitàries.
 • Publicació d’ofertes internes (convocatòries de suport a la recerca), amb procés de preselecció de candidats, a través de NEXUS.
 • Gestió d’ofertes per a la realització de pràctiques no curriculars als diferents àmbits de la Universitat adreçades a l’alumnat de la UAB amb procés de preselecció de candidats per part del Servei d’Ocupabilitat de la UAB, a través de NEXUS. Es visualitzen al tauler del web i a l’aplicació durant 7-15 dies i s’ofereix un mínim de 3 CV’s adients al perfil publicat.
 • Gestió d’ofertes per a la realització de pràctiques no curriculars als diferents àmbits de la Universitat adreçades a l’alumnat de la UAB amb procés de selecció de candidats complet per part del Servei d’Ocupabilitat de la UAB, a través de NEXUS. Amb entrevistes finals realitzades conjuntament amb l’àmbit de la UAB sol·licitant, i test de valoració de competències professionals. Es visualitzen al tauler del web i a l’aplicació durant 7-15 dies i s’ofereix un mínim de 3 CV’s adients al perfil publicat.
 • Tramitació de Convenis de Cooperació Educativa de pràctiques no curriculars, mitjançant NEXUS (preu unitari).
 • Ajut a l’estudi a l’alumnat de la UAB per a la realització de pràctiques als diferents àmbits de la Universitat.

[Tornar a dalt]


Serveis oferts a les persones sense vinculació amb la UAB (externes):
 • Visualització d’ofertes d’inserció laboral internes de la UAB (suport a la recerca), mitjançant NEXUS.
 • Participació en processos de selecció de candidats de les ofertes d’inserció laboral internes de la UAB (suport a la recerca), mitjançant NEXUS.

[Tornar a dalt]