A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Serim  Normatives aules multimèdia 
Accés a les instal·lacions
Qualsevol persona que utilitzi els equips de les aules haurà d’identificar-se obligatòriament quan li sigui requerit pel personal autoritzat de la UAB.

Per accedir a l’ús de determinats serveis haurà d’emprar els mecanismes d’accés que li hagin estat assignats en procedir a la seva alta al sistema (targetes xip, codi d’usuari, contrasenyes, etc.). Aquests mecanismes d’accés són personals i intransferibles. La responsabilitat de l’ús que se’n faci recau sobre la persona titular.

Normes de conducta
A les Aules Informatitzades no és permès de fumar, ni menjar, ni beure, ni generar cap molèstia a la capacitat de concentració de la resta d’usuaris.

Els usuaris no podran instal·lar cap sistema ni programari en els equipaments de la UAB ni canviar-ne la configuració. En cap cas es podrà treure de l’aula o sala cap equipament, ni físic ni lògic i hauran de tenir cura de les instal·lacions i de l’equipament informàtic i mobiliari.

L’usuari ha de conèixer les Normativa de Seguretat pels Usuaris dels Recursos Informàtics de la Universitat Autònoma de Barcelona i Disciplina Informàtica aprovades per la Junta de Govern. Qualsevol incompliment pot representar la suspensió del compte i, en casos greus, l’enviament d’un informe a la Comissió de Disciplina Informàtica de la UAB.

Accés a la xarxa informàtica de la UAB
El dret d’accés a la xarxa informàtica de la UAB es controlarà mitjançant comptes d’ús personal i intransferible, i els diferents recursos de la xarxa a què cada usuari pugui accedir serà regulat per les decisions que, en funció dels recursos disponibles i les polítiques de Seguretat de la Xarxa, dictin en comú acord el Director del Servei d’Informàtica i els coordinadors dels SID.

Tarifes
Els usuaris tindran a la seva disposició la informació actualitzada sobre les Tarifes del Servei d’Informàtica vigents. El pagament dels serveis es formalitzaran pels sistemes telemàtics i bancaris que posa a l’abast la Universitat Autònoma de Barcelona.

Recull de les normatives i reglaments propis de la UAB, i legislació aplicable a l'àmbit tecnològic.
Inici Mapa web Webmaster FTI
2014 Universitat Autònoma de Barcelona