FAS > Salut > Activitats > Sensibilització > Concurs

Participes, viatges, estudies, despertes, saltes, escoltes, vius, fas, escotes, vius, gaudeixes, debats, cooperes, comparteixes, surts, ... I concurses?

Concurs de disseny de la imatge per a la Campanya del Dia mundial de la lluita contra la sida

Han passat 30 anys des de la detecció del primer cas d'una persona amb VIH/sida i de les continuades campanyes d'informació sobre la malaltia. Tot i així, segueixen havent-hi nous casos de transmissió del virus i de discriminació social i laboral a Catalunya. És per això que l'1 de desembre se celebra el Dia mundial de la lluita contra la sida a través d'una campanya destinada a sensibilitzar i informar sobre la prevenció, la vida i el conviure i del VIH. A més a més, aquest any 2011 es commemoren els 30 anys de lluita.

La Fundació Autònoma Solidària, amb la col·laboracíó del porojecte "En plenes facultats" de la Fundació Salut i Comunitat i amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Cerdanyola i l'Ajuntament de Barcelona, convoca un concurs de disseny de la imatge per a la campanya del Dia mundial de la lluita contra la sida per tal de promoure la sexualitat saludable i prevenir la transmissió del VIH.

El concurs, on hi poden participar estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra i dels centres adscrits i  té un premi de 200¤. Es pot entregar des del dia 19 de maig fins el 12 de setembre a l'oficina de l'Espai Solidari de la FAS.

Consulteu les bases del concurs i el document annex amb més informació sobre la temàtica del VIH-sida.

© 2014 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats