Un projecte per desenvolupar molècules per al Pàrkinson, a l’Investor Day d’ASEBIO

D'esquerra a dreta els investigadors de l'IBB-UAB Samuel Peña, Salvador Ventura i Jordi Pujols
D'esquerra a dreta els investigadors de l'IBB-UAB Samuel Peña, Salvador Ventura i Jordi Pujols

Investigadors de l’IBB-UAB han estat seleccionats per l’Associació Espanyola de Bioempreses (ASEBIO) per presentar el seu projecte davant de mig centenar d’inversors internacionals, en la primera edició de l’Investor Day, els 26 i 27 de setembre a Barcelona. La UAB ha estat l’única universitat seleccionada per participar-hi.

19/09/2017

L’Investor Day ha estat creat per ASEBIO per afermar el mercat tecnològic espanyol com a hub de la biotecnologia internacional i com a focus d’interès de la inversió, tant nacional com internacional, així com per ajudar les empreses i altres institucions i entitats que en formen part a cercar finançament i a la seva internacionalització.

Per a aquesta primera edició s’han seleccionat un total de 30 projectes per al desenvolupament de solucions biotecnològiques, principalment provinents d’empreses. Els seleccionats presentaran el seu projecte a 50 inversors i companyies farmacèutiques d’Espanya, Gran Bretanya, Suïssa i França, entre d’altres països, interessats en identificar oportunitats d’inversió i de llicència, i tindran una agenda de trobades específiques amb ells.

La UAB ha estat l’única universitat seleccionada enguany, pel projecte “Cap a una cura per a la malaltia de Pàrkinson, mitjançant la inhibició de l’agregació de l’alfa-sinucleïna en models animals”, que ha estat presentat per Salvador Ventura, investigador de l’IBB i del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.

Els investigadors de l’IBB-UAB han desenvolupat una metodologia de cribratge de molècules inhibidores de l’alfa-sinucleina, una proteïna d’efecte agregant implicada en la malaltia de Pàrkinson i en d’altres desordres neurològics -sinucleinopaties-, que els ha permès identificar sis petites molècules amb potencial terapèutic.

Els estudis realitzats fins ara in vitro amb aquestes molècules, en cultius cel·lulars i en organismes C.elegans models de malaltia de Pàrkinson a nivell neuronal i muscular, han mostrat la seva capacitat antiagregacional i de protecció neuronal. Ara, necessiten finançament per desenvolupar una prova de concepte de l’efecte inhibidor in vivo dels compostos i, a més llarg termini, dur a terme estudis preclínics sobre les que resultin les tres millors molècules en termes de toxicitat, rang d’eficàcia i biodistribució.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies