La mobilitat sostenible als campus europeus, a la UAB

InauguraCongresUMob
Al centre de la foto: P.Padrosa, M.Arboix i J.M.Bigas, que han inaugurat el congrés.

A la I Conferència Europea sobre la Mobilitat Sostenible a les Universitats hi estan participant més de 150 experts. És la primera plataforma europea en què les universitats de diversos països europeus i altres territoris, tenen l'oportunitat de compartir les seves necessitats en el camp de l'accessibilitat i la mobilitat sostenible.

15/02/2017

Margarita Arboix, rectora: "La UAB és una universitat que va nèixer caminant (arribàvem al campus per la ruta Ho-Chi-Minh) i ha de tornar a caminar, en el sentit de moure'ns i desplaçar-nos de forma més sostenible a com ho fem ara".

La I Conferència Europea sobre la Mobilitat Sostenible a les Universitats, que té lloc del 8 al 10 de març del 2017, és la primera plataforma europea en què les universitats de diversos països europeus i altres territoris, tenen l'oportunitat de compartir les seves necessitats, desafiaments i diferents solucions en el camp de l'accessibilitat i la mobilitat sostenible.

La UAB es converteix aquests dies en un centre internacional de transferència de coneixements i universitats europees sobre pràctiques de mobilitat sostenible, i hi acull més de 150 persones: gestors de mobilitat universitària, acadèmics, funcionaris públics de mobilitat urbana, empresaris i empreses del sector, ONG, representants de la societat civil i estudiants.

El congrés l'ha inaugurat el dimecres, 8 de març, a les 9 del matí, la rectora de la UAB, Margarita Arboix; el director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Pere Padrosa; i el director de Transports i Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Joan Maria Bigas.

"Aquesta universitat va nèixer caminant (anàvem a peu des de l'estació al campus, per la "ruta Ho-Chi-Minh") i hem de tornar a caminar" ha dit la rectora Arboix, en el seu parlament inaugural, en referència a la necessitat de la comunitat de moure's d'una forma més sostenible i no tant contaminant. Ha aportat dades al respecte com ara que diàriament accedeixen a la UAB més de 7.000 vehicles privats, que l'important eix comunicatiu on es troba el campus hi ha 200.000 desplaçaments diaris. "Tot això suposa un repte per a les persones que venim aquí però també per a la sostenibilitat; cal augmentar l'ús delt ranpsor púbic i sobretot hem de ser un model social en movilitat ja que formem persones que un dia incorporaran els hàbits apresos al seu món professional".

A continuació, s'han iniciat les xerrades, al llarg dels tres dies, dividides per blocs temàtics: una introducció teòrica, la importància del "networking", urbanisme i mobilitat, bicicleta i mobilitat a la universitat, polítiques de mobilitat als diferents territoris, mobilitat i CO2, gestió de l'aparcament, ús sostenible dels vehicles, tecnologia i gestió de la mobilitat.

Els ponents estan abordant aspectes relacionats amb els enfocaments de la mobilitat sostenible que les universitats com a actors territorials i socials estan implementant.  Les tendències actuals i futures sobre la gestió de la mobilitat seran discutides, considerant l'aplicació de les teories de l'economia verda al transport. Finalment, els oradors il·lustraran com la governança de les universitats i territoris pot configurar i condicionar la gestió sostenible de la mobilitat a diferents escales.

La trobada també reuneix les diferents experiències de les universitats i territoris participants. Els principals arguments que es presenten estan relacionats amb el desenvolupament de noves tecnologies i els avenços més recents en el camp de la mobilitat sostenible: disseny urbà, gestió de l'aparcament orientat a la reducció de l'ús de l'automòbil, paper de les energies alternatives, ús actual i futur de les bicicletes a les univeresitats o les estratègies de compensació de CO2. A més, els desafiaments territorials en termes de mobilitat sostenible seran discutits pels representants de les universitats espanyoles, italianes, californianes o colombianes.

Projecte europeu U-MOB
Aquest Congrés s'emmarca en el projecte europeu U-MOB (European Network for Sustainable Mobility at University), que s’ha iniciat aquest curs, durarà cinc anys i finalitzarà el juny del 2021. La UAB -juntament amb les universitats Erasmus de Rotterdam (Holanda), la Politècnica de Cracòvia (Polònia) i la Universitat dels Estudis de Bèrgam (Itàlia), i les empreses Novotec Consultores i Fundación Equipo Humano- participa en aquest projecte europeu que lidera l’empresa Novotec Consultores, consultora especialitzada en temes de mobilitat.

Els campus universitaris europeus són espais per on es desplacen diàriament milers de persones en transport privat, generant importants emissions contaminants a l’atmosfera. El projecte vol afavorir l’ús del transport públic enfront del privat i reduir així l’impacte del tràfic de vehicles al voltant de les ciutats.

El projecte té l'objectiu de crear una Xarxa Europea d'Universitats per a la Mobilitat Sostenible; informar, comunicar i sensibilitzar la comunitat universitària sobre l'impacte positiu d’una gestió sostenible de la mobilitat als campus universitaris per les emissions de CO2;  desenvolupar i implementar plans d'acció per a la mobilitat sostenible a 30 campus europeus, entre d'altre. A més de la que tindrà lloc a la UAB, es duran a terme dues conferències internacionals de mobilitat sostenible més: a Cracòvia (2019) i a Bèrgam (2021).

La situació de les universitats espanyoles
Les universitats espanyoles, dins la CRUE, fa temps que treballen per aconseguir alguns d’aquests objectius dins una recent creada comissió de sostenibilitat, que coordina la UAB i la Universitat de Granada, integrada per 12 universitats. Han creat un espai de bones pràctiques, en aquest ámbit, en què destaquen els projectes de cotxe compartit de les universitats de Còrdova, Extremadura o Girona; el de limitadors de velocitat de la Universitat de les Illes Balears; o el de reserva de zones d’aparcament a la Universitat d’Oviedo, entre d’altres.

Al capdavant en criteris ambientals
La UAB ocupa el 20è lloc del GreenMetric Ranking of World, sobre criteris ambientals que elabora anualment la Universitat d'Indonèsia. És la primera de l'estat espanyol. Aquest rànquing analitza els esforços de fins a 407 universitats d’arreu del món pel que fa a la sostenibilitat i les polítiques de gestió respectuoses amb el medi ambient. Es valoren, entre d’altres, aspectes com ara les infraestructures, l’ús de l’aigua i els transports.  La UAB, que en només dos anys ha passat de la posició 127 a la 20, ha estat la millor en els apartats de gestió de residus i energia i canvi climàtic. La UAB és, a més, una de les poques universitats europees que compta amb una àrea específica de mobilitat, que es dedica a estudiar, analitzar i millorar tot allò relacionat amb la mobilitat

Un projecte LIFE de la Unió Europea
El projecte europeu U-Mob, en el marc del qual se celebra el Congrés, és un projecte LIFE, l'instrument financer de la UE de suport, conservació de la natura i del clima projectes d'acció ambiental a tota la Unió Europea.

PROGRAMA DE LA CONFERÈNCIA: aquí

U-MOB PROJECT LIFE: http://u-mob.eu/u-mob-life-project/

 

Notícies relacionades

Totes les notícies