Projecte HEIRRI - Formació en RRI

La Universitat Autònoma de Barcelona ha estat una de les institucions seleccionades per a testejar els materials de formació del projecte HEIRRI.

07/06/2017

La Universitat Autònoma de Barcelona ha estat una de les institucions seleccionades per a participar en una prova pilot d’aplicació de dos dels programes i materials de formació desenvolupats en el marc del projecte HEIRRI sobre Recerca i Innovació Responsable (RRI) en institucions d’educació superior, en paral·lel amb les institucions membres del consorci (consultar la resolució).

La proposta presentada per la UAB ha estat considerada com una de les millors propostes, atorgant-li la menció d’institució col·laboradora en el procés d’implementació i retroalimentació de materials formatius sobre RRI. Així mateix, la UAB participarà en la 2ona Conferència HEIRRI prevista per l’abril de 2018, compartint la seva experiència amb d’altres institucions d’educació superior.

En els propers mesos, la UAB realitzarà la prova pilot de la formació i materials vinculats a dos dels cinc cursos dissenyats en el marc del projecte HEIRRI:

  • Doctors responsables: RRI i Projectes de Recerca de Doctorat, dirigit als investigadors en formació de primera etapa (estudiants de doctorat).
  • Facilitant la reflexió en RRI, dirigit a personal acadèmic i no acadèmic de la universitat.
Per a més informació sobre el projecte HEIRRI, consultar el web oficial: www.heirri.eu

 

Notícies relacionades

Totes les notícies