Nova convocatòria del programa de teletreball dirigida al PAS de la UAB

Convocatòria 2016 del programa de teletreball

La UAB posa en marxa la convocatòria 2017-18 del programa de teletreball dirigida al PAS de la UAB i obre un període per fer la sol·licitud, que es podrà realitzar entre el 20 d'abril i el 5 de maig fins a les 14 hores (termini prorrogat excepcionalment).

19/04/2017

El teletreball presenta avantatges tant per al personal, com per l'administració i la societat.

El proper dia 20 d'abril s’obre el termini per a presentar les sol·licituds de participació en una nova edició del programa de teletreball. Tot el PAS tindrà la possibilitat d’acollir-s’hi sempre que compleixi el requisits establerts a la convocatòria: cal estar subjecte a control de presència, tenir les capacitats i actituds establertes al marc normatiu general del teletreball de la UAB, tenir un/a cap immediat/a i orgànic/a que sigui PAS, i una antiguitat mínima d'un any al lloc de treball ocupat. De manera excepcional, i de forma motivada, s’analitzaran peticions que no compleixin aquest darrer requisit.

Les sol·licituds s'hauran de fer a través del següent enllaç, fins el dia 5 de maig a les 14 hores (termini prorrogat excepcionalment).

El teletreball és una modalitat de prestació de serveis en què la persona treballadora desenvolupa part de la seva jornada de treball setmanal de forma no presencial, habitualment mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

Els objectius principals del programa són facilitar la conciliació de la vida laboral i personal del PAS; orientar el treball cap els resultats, mitjançant la direcció per objectius, d'acord a criteris de productivitat i eficiència dels processos; i per últim, avançar cap a una cultura de treball basada en la confiança, compromís, flexibilitat, autonomia, iniciativa i responsabilitat personal.

A banda dels avantatges per a la persona empleada i per l'administració, cal destacar els avantatges principals per a la societat, com són, l'expansió de l'administració electrònica i del potencial de les tecnologies de la comunicació i de la informació, l'oportunitat d'inserció de persones amb necessitats especials (problemes de mobilitat, conciliació, etc.) i a llarg termini, millores mediambientals com la disminució de la contaminació atmosfèrica i acústica, i l'estalvi en el consum d'energia.
Més informació.


 

Notícies relacionades

Totes les notícies