Nota de l’Equip de Govern de la UAB

Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona

Davant la sentència que estima la demanda interposada per Joves Societat Civil Catalana, l’Equip de Govern acata la resolució judicial que ordena la inscripció de JSCC-UAB al directori de col·lectius de la UAB i alhora expressa un total desacord amb la sentència quan declara que la Universitat ha vulnerat drets fonamentals.

25/07/2018

Davant la sentència emesa pel jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona que estima la demanda interposada per Joves Societat Civil Catalana, l’Equip de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona manifesta que acata la resolució judicial que ordena la inscripció de JSCC-UAB al directori de col·lectius de la UAB.  Alhora expressa un total desacord amb la sentència quan declara que la Universitat ha vulnerat els drets fonamentals de no discriminació per raó d’opinió, de llibertat ideològica i de llibertat d’expressió i el dret a l’educació.
 
Tal com la Universitat va argumentar en el seu recurs, tot i que no ha quedat recollit en la sentència, l’Equip de Govern de la UAB no ha demanat mai un canvi de posicionament ideològic del col·lectiu ni ha coartat la seva lliure expressió: se’ls va demanar que rectifiquessin aquelles afirmacions que contenien informació falsa i malmetien la imatge i el prestigi de la Universitat, en compliment del deure recollit a l’estatut de l’estudiant de respectar el nom, símbol i emblemes de la Universitat i dels seus òrgans.
 
La UAB ha estat sempre una defensora ferma del drets fonamentals i ha donat suport a totes les iniciatives que promoguessin el debat de les idees, ideologies, religions, en el marc de la comunitat universitària. La pluralitat ideològica inherent a la comunitat universitària queda reflectida necessàriament en els òrgans de govern de la Universitat. Per aquest motiu, tant el Consell de Govern com l’Equip de Govern de la UAB,  sempre han defensat i mantingut una posició absolutament respectuosa amb les diferents sensibilitats i visions presents al campus.
 
Volem recordar que el fet d’estar inscrit en el directori de col·lectius no atorga cap dret fonamental, sinó que únicament dona accés al suport tècnic de la Universitat per dur a terme les activitats de dinamització al campus. Difícilment s’han pogut vulnerar aquests drets fonamentals si, en tot moment, la Universitat ha possibilitat que JSCC-UAB dugués a terme totes les activitats que ha considerat oportunes. No només no s’ha impedit cap activitat proposada pel col·lectiu sinó que se n’ha facilitat la realització posant els recursos i mesures necessaris en cada ocasió.
 
En aquest sentit, es pot constatar  que durant el curs 2017-2018, JSCC-UAB ha organitzat diverses activitats de clar contingut polític al campus de la UAB, com, per exemple, l’acte Por una universidad de todos, que es va celebrar el 2 de novembre de 2017,  quan el col·lectiu no formava part del directori; o l’acte Apostamos por la convivencia, que es va celebrar el 8 de maig de 2018, quan el col·lectiu estava inscrit al directori. Ambdós actes van tenir l’autorització de l’Equip de Govern i el suport tècnic de la Universitat, i ambdós es van desenvolupar amb normalitat de forma que els membres del col·lectiu van poder exercir plenament els drets que la sentència considera vulnerats.
 
Atès que, com s’ha exposat, la UAB ha respectat els drets fonamentals de no discriminació per raó d’opinió, llibertat ideològica i llibertat d’expressió, s’ha de considerar que tampoc no ha vulnerat el dret a l’educació, el qual va lligat, tal com assenyala la sentència, als drets esmentats.
 
Tenint present el que s’ha exposat, l’Equip de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona està valorant la possibilitat de recórrer la sentència.
 
L’Equip de Govern reafirma el compromís de la UAB amb la defensa de tots els drets i llibertats democràtiques, així com del seu ple exercici per part de tots els membres de la comunitat universitària.
 


Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 25 de juliol de 2018

 

Notícies relacionades

Totes les notícies