La UAB posa a disposició dels col·lectius una guia per abordar les violències de gènere

Guía d'actuació davant el sexisme i les violències de gènere als col·lectius de la UAB

 Aquest curs 2017-2018 es posa en marxa la guia d'actuació davant del sexisme i les violències de gènere als col·lectius de la UAB elaborada per l'Observatori per la Igualtat. 

07/03/2018

La UAB a través de l'Observatori per la Igualtat i amb la col·laboració de Dinamització Comunitària ha posat a disposició dels col·lectius una guia per prevenir i actuar davant les situacions sexistes i les violències de gènere que es produeixin en el si de l’entitat. A més, un dels objectius d’aquesta guia és oferir les eines necessàries per a que les diverses entitats de la universitat puguin incorporar la perspectiva de gènere en las seva activitat diària. Amb aquesta finalitat, la guia haurà de ser adapta i aprovada per cada col·lectiu. 

L'Observatori per la Igualtat i Dinamització Comunitària proporcionen suport i assessorament en el procés dels col·lectius d'adaptar la guia a les seves realitats i aprovar-la. Aquest procés inclou la realització d'una autodiagnosi de gènere de cada agrupació, formació en perspectiva de gènere a càrrec de l’Observatori i l'acompanyament en la modificació i adaptació de la guia

La setmana passada es va iniciar la primera edició on hi participen tres col·lectius: Ganàpies, Centaures i Joves Juristes. El divendres 27 d'abril serà la data límit per presentar la guia adaptada a la realitat social de cada col·lectiu i el 25 de maig l'Observatori per la Igualtat i Dinamització Comunitària faran el retorn de la proposta de guia de cada entitat validada.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies