La Comissió Universitat-Empresa del Consell Social analitza l’estat del programa Smart Money i debat les accions del 2018

Logotip del Consell Social de la UAB

Presidida per Mariona Serra, la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social de la UAB s’ha reunit dimecres 4 d’octubre per concretar el seu pla d’acció per a l’any que ve. La comissió de l’òrgan col·legiat encarregada de potenciar la relació entre la universitat i l’empresa també ha analitzat l’estat del nou programa Smart Money 2017 de transferència de coneixement d’una a l’altra, els tres guanyadors del qual va seleccionar al juliol.

05/10/2017

Iniciativa pròpia de l’Autònoma, Smart Money és una línia d’ajuts a investigadors per facilitar-ne l’aplicació dels coneixements al món de l’empresa. El Consell Social hi aposta de manera ferma i decidida: hi destina 22.335 euros per a consultoria estratègica, esdeveniments de treball en xarxa i actes de difusió, entre altres despeses.

El veredicte de la convocatòria i el seguiment de l’execució dels projectes correspon a una Comissió d’Avaluació i Seguiment. La integren un Consell Assessor independent, els membres del qual els ha proposat el Consell Social; el vicerector de Recerca i Transferència, el de Projectes Estratègics i Innovació, i, finalment, també, el vicegerent de Recerca de la UAB.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies