El teixit associatiu en xifres: valoració del curs 16/17

Xifres 2016-17 Teixit Associatiu

El nombre d'estudiants que participen i que formen el teixit associatiu de la UAB s'ha mantingut estable respecte el curs anterior. Enguany, el nombre de participants en elDirectori ha arribat fins els 2410 membres, organizats en 85 col·lectius.

26/07/2017


El nombre de col·lectius inscrits en elDirectori i la quantitat d'estudiants que hi participen el curs 2016/2017, s'ha mantingut estable. A finals del curs 2016/2017 hi havia 85 col·lectius, respecte dels 86 del curs passat, en els quals hi participaven 2410 membres de la Comunitat UAB, respecte els 2404 del curs 2015/2016. Tot i així, el teixit associatiu de la UAB ha mostrat un curs més el seu dinamisme i la seva capacitat de crear nous projectes col·lectius. D'aquesta manera, el curs 2016/2017 s'han sumat 18 nous col·lectius a elDirectori, com ara Click, La Trivial, Assemblea d'Investigadores Precàries, Eutérpsia, ProsopopeyArt, XWing, Amés grup, Assemblea de veganes, Associació d'estudiants de Física, Books Up, Debats pel demà, Doctorands de Bioquímica, European Horizons, Korean Club o Nobis, entre d'altres. Cal afegir que el 49% dels participants formen part de més d’un col·lectiu.

Una dada rellevant és el nombre d’estudiants de primer curs que formen part d’algun col·lectiu, que ha passat dels 386 als 802 participants. La participació d’estudiants de primer curs és un fet positiu, perquè garanteix el relleu, la continuïtat i el creixement del teixit associatiu. Igualment, el nombre de participants entre el PAS i el PDI també s’ha incrementat respecte de l’any anterior, passant dels 36 als 124 participants.

D’altra banda, les facultats amb un percentatge de participació més elevat, en valors relatius (considerant el nombre total d’estudiants matriculats), són la Facultat de Ciències, amb un 19,3% dels estudiants, la Facultat de Veterinària, amb el 17,7%, la Facultat de Biociències, amb el 14,2% i la Facultat de Polítiques i Sociologia amb una participació de l’11,2%.

Des de la Unitat de Dinamització Comunitària es busca fomentar la participació més enllà de les aules, per tal d’afavorir i consolidar el teixit associatiu i donar suport a la representació estudiantil a la universitat. Participar de forma activa a la universitat comporta l’aprenentatge d’altres competències transversals, a banda de les formatives i acadèmiques.
 
 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies