Constituït el Pacte Nacional per a la Universitat

El 19 de juny es va subscriure aquest pacte entre el Govern de la Generalitat, la comunitat universitària, els agents socials i econòmics i els grups parlamentaris per debatre i consensuar el futur del model universitari català.

19/06/2017

El setembre del 2018 s’ha fixat com a termini per configurar acords en el model de finançament, les polítiques de personal i de qualitat a la
universitat o el sistema de tarifació social

La comunitat universitària, els agents socials i econòmics, i els grups parlamentaris van subscriure el 19 de juny passat el Pacte Nacional per a la Universitat (PNU) promogut pel Govern de la Generalitat per debatre i consensuar el futur del model universitari català. A l’acte van assistir el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, els rectors i presidents dels Consells Socials de les universitats catalanes, els representants dels estudiants i de les organitzacions sindicals i empresarials, diputats, així com personalitats en l’àmbit universitari.
 
Les qüestions claus que es debatran en el marc del PNU són:
· Configuració d’un model de finançament de les universitats que n’asseguri la sostenibilitat i l’estabilitat.
· Millora de la situació del personal de les universitats públiques, permetent l’accés i la progressió en posicions docents i de recerca per a homes i
dones.
· Avançar en l’impuls de polítiques de qualitat i innovació a les universitats.
· Avançar en el sistema de preus públics equitatiu que promou la igualtat en l’accés a la universitat (tarifació social).
 
L’estructura del PNU consta d’un plenari, una taula permanent i quatre grups de treball. En el plenari, hi seran representats els rectors i els presidents dels Consells Socials de les universitats catalanes, els representats dels grups parlamentaris, el Consell de l’Estudiantat de Catalunya (CEUCAT), les organitzacions sindicals i empresarials, un grup d’experts en l’àmbit de l’educació superior, i el Govern, mitjançant els alts càrrecs de la Secretaria d’Universitats i Recerca.
Les personalitats de l’àmbit universitari que s’integren en el plenari són: els exrectors Dídac Ramírez, Ana Ripoll, Josep Ferrer, Anna Maria Geli, Imma Tubella, Joan Viñas i Francesc-Xavier Grau, l’exconseller Andreu Mas-Colell, l’exrector i exsecretari d’Estat, Màrius Rubiralta, els professors i investigadors Núria Sebastian, Joan Roca, Salvador Cardús, Núria Bosch, Jose Garcia Montalvo, Ramon Sanz, i Francesc Solé Parellada.

El PNU també comptarà amb una taula permanent integrada pel rector que presideixi l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), el rector d’una universitat privada, un representant dels Consells Socials, un membre del CEUCAT, qui ostenti la presidència de la Comissió  d’Empresa i Coneixement del Parlament de Catalunya, dos representants de les organitzacions sindicals i altres dos de les empresarials; així com quatre representants de la Secretaria d’Universitats i Recerca.

Pel que fa als grups de treball, seran un total de quatre que es configuraran al voltant del Què (missió de la universitat: docència, recerca i transferència de coneixement; acció social i territorial, etcètera), el Qui (la comunitat universitària formada per PDI, PAS i estudiants), el Com (criteris d’organització que incideixen en la qualitat), i els Recursos (finançament, preus i beques, etcètera). En aquest sentit, debatran sobre qüestions cabdals del model universitari com ara el model de finançament de les universitats, l’estabilització de les plantilles, el sistema de
tarifació social, o el model de governança, entre d’altres.
 
Calendari d’implementació
Donant compliment al mandat del Parlament de Catalunya, el Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca, impulsa el Pacte Nacional per a la Universitat que, després de l’acte de constitució d’avui, el Govern té previst aprovar el pròxim setembre. A partir d’aquesta data, es fixarà la primera reunió del plenari que es trobarà cada dos mesos.
Sense prejudici que es consensuïn accions prèvies, el PNU s’ha fixat el termini d’un any per, al setembre de 2018, configurar acords en el sistema tarifació social, el model de finançament, i les polítiques de personal i de qualitat a les universitats, entre d’altres temes estratègics per al futur del sistema universitari català.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies