Carme Font Paz, reconeguda amb una Starting Grant

Carme Font

La professora Carme Font, del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, rebrà una de les Starting Grants que ha concedit el Consell Europeu de Recerca (ERC) en la convocatòria d’enguany per a investigadors joves i novells.

30/07/2018

Amb el finançament concedit, Carme Font durà a terme el projecte WINK, “Women’s Invisible Ink: Trans-Genre Writing and the Gendering of Intellectual Value in Early Modernity”, en què examinarà la recuperació textual d’obres escrites per dones en la primera modernitat europea que no s’inscriuen en gèneres literaris predominants i que han quedat desvinculades de la seva aportació intel·lectual sota un etiquetatge genèric “d’escriptura de dones”. Per a la realització del projecte, Font comptarà amb un equip d’investigadors multidisciplinari dels camps de la filosofia, la història i les filologies encarregat de revisar els processos socials i cognitius que han establert una visió androcèntrica de valor intel·lectual en el cànon de la història de les idees, tot proposant una metodologia trans-gènere d’anàlisi textual que extrau significació i força argumentativa en el corpus individual d’autora.

Carme Font és doctora en Filologia Anglesa per la Universitat Autònoma de Barcelona, i és investigadora associada del Center for Medieval and Renaissance Studies a UCLA. Ha rebut beques postdoctorals del UCLA Center for 17th- and 18th- Century Studies, i de la Houghton Library, Harvard University.

Les convocatòries Starting Grants s’atorguen únicament per criteris d’excel·lència científica i cada projecte té una dotació de fins a 1,5 M d’euros. Enguany, l’ERC ha concedit ajuts fins a un total de 603 M a 403 investigadors de 48 nacionalitats diferents.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies