Aprovat el segon Pla d'acció sobre discapacitat i inclusió de la UAB

Segona Plan d'acció i inclusió a la UAB

La UAB ha aprovat el segon Pla d'acció sobre discapacitat i inclusió (PAD II) que recull 32 mesures així com el compromís de la universitat per garantir els drets de les persones amb discapacitat.

07/03/2018

L'Observatori per la Igualtat juntament amb el Vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat ha elaborat aquest document que pretén convertir-se en un instrument fonamental per articular polítiques inclusives a la Universitat.

El Consell de Govern de la UAB ha aprovat el dimecres 14 de març el segon Pla d'acció sobre discapacitat i inclusió (PAD II. Aquest segon pla compren les mesures, actuacions i compromisos de la UAB per la inclusió de les persones amb discapacitat durant el període 2018-2022. Amb aquest pla la universitat vol anar més enllà de l'obligació marcada per la LOMLOU (Llei orgànica 4/2007).
 
L'Observatori per la Igualtat juntament amb el Vicerectora d’alumnat i ocupabilitat ha elaborat aquest document que pretén convertir-se en un instrument fonamental per articular polítiques inclusives a la Universitat.  El procés s'ha fonamentat en tres fases.

En la primera fase l’Observatori ha dut a terme una diagnosi que contempla els següent aspectes: l’avaluació del grau d’implementació del primer pla d'acció (PAD I, 2011-2015), un recull de la normativa vigent en matèria de discapacitat, l’actualització de la diagnosis de la situació de les persones amb discapacitat a la UAB i la valoració per part del col·lectiu amb discapacitat de les dificultats i obstacles.
 
La segona fase s'ha desenvolupat a través d'una comissió tècnica de persones expertes provinents del PAS, PDI i l'alumnat. Aquesta comissió tècnica ha consensuat la concreció de les mesures. La tercera i última fase ha estat la discussió i l'aprovació del document pels òrgans de govern, on s'incorporaran les aportacions dels agensts socials de la universitat.
 
Aquest segon Pla d'acció i inclusió de la UAB inclou mesures del primer Pla que encara no s'han aplicat o són de caràcter permanent. També s'incorporen noves accions per pal·liar les problemàtiques detectades a través de la diagnosi i pels canvis de la normativa vigent.
 
El PAD II està conformat per un total de 32 mesures, i per cada mesura es determina l'òrgan executor, els instruments i els objectius de la mateixa. Totes les mesures i la calendarització dels objectius s'estructuren en quatre eixos d'actuació: Visibilitat i sensibilització; Accessibilitat i mobilitat; Desenvolupament de l'activitat i Política universitària i marc organitzatiu
 
ACCÉS AL PAD II
ACCÉS A LA DIAGNOSI

 

Notícies relacionades

JornadaSalutMental

Jornada sobre la inserció laboral de les persones amb malalties mentals

Les persones amb transtorn mental centraran la tercera edició de la Jornada d'Inserció Laboral de persones amb diversitat funcional, que organitza la UAB el dilluns, 7 de maig, a la Facultat de Psicologia.  La discapacitat per raó de salut mental és la discapacitat que menys ocupació registra, segons l’informe anual de l’INE. Només un 14,3% de les persones en aquesta situació treballen.
Llegir més

Totes les notícies