A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Recerca  Màster europeu de traducció 
El Màster en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals ja forma part de la Xarxa European Master's in Translation (EMT) de la Direcció General de Traducció de la Comissió Europea, i ha rebut el segell de qualitat EMT per al període 2011-2013.

Des del 30 de setembre del 2011, i durant el període 2011-2013, el Màster oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals de la Facultat de Traducció i d'Interpretació forma part de la Xarxa European Master's in Translation (EMT) de la Direcció General de Traducció de la Comissió Europea.
 
L'EMT és un segell de qualitat per a programes universitaris de formació en traducció, de nivell de màster, que compleixin determinades normes consensuades en matèria de formació de traductors. Aquestes normes es relacionen amb l'adquisició de sis competències professionals que els titulats dels programes EMT hauran d'assolir:
 
(1) competència per a la prestació de serveis de traducció, que inclou la gestió de relacions amb els clients;
(2 i 3) competència lingüística i intercultural, que inclou el domini de les llengües d'origen i de destí, la capacitat per a resumir textos i comprendre informació amb al·lusions culturals;
(4) competència per a cercar informació, que inclou la capacitat per a obtenir informació i l'aplicació de l'esperit crític en les fonts consultades;
(5) competència tecnològica, especialment relacionada amb la utilització de memòries de traducció i la gestió de terminologies; i
(6) competència temàtica, això és, els coneixements en un àmbit especialitzat per a la pràctica de la traducció professional.
 
Després d'un procediment de selecció, es converteixen en membre de la Xarxa de Màsters Europeus en Traducció (EMT) els programes universitaris, l'avaluació dels quals demostri complir amb aquestes normes. El projecte EMT agrupa universitats que ofereixen formacions d'alta qualitat per a traductors professionals. La Xarxa funciona com a lloc de trobada per als programes que en formen part i promou l'intercanvi de bones pràctiques. Actualment, formen part de la Xarxa EMT cinquanta-tres programes de dinou Estats membres de la UE. El Màster Oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals de la Facultat de Traducció i d'Interpretació ja és oficialment membre de la prestigiosa Xarxa EMT.
 
Més informació: http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_en.htm
Més informació a la web de la FTI


- Mapa del Màster Europeu en Traducció
- Tríptic sobre el Màster Europeu en Traducció (Castellà)
- Tríptic sobre el Màster Europeu en Traducció (Anglès)
- Mostra del títol de Màster Europeu en Traducció
Inici Mapa web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona