Leading cities

Leading Cities és una xarxa global que proveeix solucions per a Ciutats Intel·ligents i fa recerca transnacional sobre els següents eixos:

  • Bigdata: Anàlisi de noves formes d’interacció amb les dades, des de paradigmes d’hibridació d'intel·ligències humanes i artificials, fins la generació de bancs públics.
  • Difusió pública de la tecnologia: Anàlisi transdisciplinari de noves tendències, focalitzada en l’àmbit de l'Urban living, living labs i identitat digital.
  • Solucions urbanes: Recerca sobre noves tècniques constructives basades en criteris de sostenibilitat, eficiència energètica i resiliència a possibles canvis del entorn. - Smart Buildings.
  • Co-creació i noves formes de participació digital: Anàlisi i benchmarking de projectes de participació pública i “digital democracy”. El principal objectiu es fomentar el desenvolupament de noves eines de participació pública i obertura de processos de presa de decisió.