Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Programa sicue > Destinacions sicue

Destinacions SICUE


Segons la convocatòria del programa SICUE, el curs 2014/15 serà considerat com un període transitori entre els estudis de grau i els plans antics. Així doncs, sempre que els Coordinadors d'Intercanvis vegin viable l'acord acadèmic i llevat d'algunes excepcions, els acords per als estudis de grau podran ser utilitzats també per als estudiants dels de plans antics. 

Per a poder realitzar el Treball de Fi de Grau en una altra universitat mitjançant el programa SICUE, cal el vist-i-plau dels coordinadors d'intercanvi de les dues universitats, tant la d'orígen (UAB) com la d'acollida. Tot i això, no totes les universitats ofereixen realitzar el TFG dins l'intercanvi SICUE. A partir del 24 de gener podreu trobar el llistat d'universitats que admeten la realització del TFG al web de la CRUE

A continuació, podeu consultar el llistat de destinacions per al curs 2014/15.

Enllaços
Destinacions Programa SICUE 2014/15
 

 

 

2015 Universitat Autònoma de Barcelona