Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Programa propi uab > Presentació sol·licituds

Per participar en el Programa Propi de la UAB, cal emplenar la sol·licitud electrònica (Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT)

Els estudiants dels centres adscrits que no tinguin accés a aquesta pàgina hauran de contactar amb la Gestió Acadèmica del seu centre.

Només es pot presentar una única sol·licitud per alumne per a aquest programa.
 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Universitat de Califòrnia: del 13 al 24 d'octubre de 2014 (ambdós inclosos).

Programa Propi (excepte Califòrnia): del 3 al 21 de novembre de 2014 (ambdós inclosos).
 
 

* Les vostres dades personals formaran part d’un fitxer de la UAB, amb la finalitat de gestionar els processos d’adjudicació dels ajuts de mobilitat i intercanvi. La resolució de la convocatòria es farà pública a través d’aquesta pàgina d’internet. Us recordem que, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de Caràcter Personal, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant de la UAB, els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició de les vostres dades.
 
IMPORTANT:
Si un estudiant obté també plaça a la convocatòria de la Universitat de Califòrnia o a la convocatòria del programa Erasmus+ estudis, haurà de triar una única plaça abans del 12/01/2015. Només serà possible obtenir dues places de dos programes diferents si les estades són semestrals i es duen a terme consecutivament durant el curs 2015/16, és a dir, no hi ha solapaments en els períodes d’estada. Passat el dia 12/01/2015 l’estudiant que tingui més d’una plaça anual acceptada i no hagués renunciat a una de les dues, des del centre se
li adjudicarà d’ofici la plaça del programa Erasmus.
 
 

 

 

2015 Universitat Autònoma de Barcelona