Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Programa propi uab > Presentació sol·licituds

Per participar en el Programa Propi de la UAB, cal emplenar la sol·licitud electrònica (Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT)

Els estudiants dels centres adscrits que no tinguin accés a aquesta pàgina hauran de contactar amb la Gestió Acadèmica del seu centre.

Només es pot presentar una única sol·licitud per alumne per a aquest programa.
 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Del 14 d'octubre al 3 de novembre de 2013 (ambdós inclosos).
 

CALENDARI CONVOCATÒRIA 2014/15:
  • Període de sol·licitud*: del 14 d'octubre al 3 de novembre de 2013, ambdós inclosos.
  • Publicació del llistat de la primera resolució (llistat assignacions provisional): 20 de novembre de 2013 – al web de la UAB, enllaç “Mobilitat i intercanvi”
  • Període per confirmar o no l’acceptació de la plaça assignada en 1ª resolució: del 21 al 27 de novembre, ambdós inclosos – a través de l’aplicatiu Sigm@
  • Publicació del llistat de la segona resolució :  5 de desembre de 2013– al web de la UAB, enllaç “Mobilitat i intercanvi”
  • Període per confirmar o no l’acceptació de la plaça assignada en 2ª resolució: del 6 al 9 de desembre de 2013 – a través de l’aplicatiu Sigm@
  • Publicació del llistat definitiu: 10 de desembre de 2013 – al web de la UAB, enllaç “Mobilitat i intercanvi”
 
* Les vostres dades personals formaran part d’un fitxer de la UAB, amb la finalitat de gestionar els processos d’adjudicació dels ajuts de mobilitat i intercanvi. La resolució de la convocatòria es farà pública a través d’aquesta pàgina d’internet. Us recordem que, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de Caràcter Personal, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant de la UAB, els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició de les vostres dades.
 
IMPORTANT: Qui resulti seleccionat/da tant per al programa Propi com per al programa Erasmus només podrà realitzar les dues estades durant el curs 2014/15 si s’esdevenen en semestres diferents.
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona