Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Programa propi uab > Beques i ajuts

Beques i ajuts per al Programa Propi


 ATENCIÓ:

En data 23 de juliol de 2014, es publica la 2a resolució dels ajuts
del Programa Propi 2014-15 (veure enllaç al final de la pàgina).


En data 17 de març de 2014, es publica la resolució dels ajuts del Programa Propi 2014-15 (veure enllaç al final de la pàgina).Els ajuts del Programa Propi pel curs 2014-15 poden provenir de:

UAB: Els imports d'aquest ajuts van en funció del període que l'estudiant estarà a la universitat de destinació:

  • un curs acadèmic: 1.200 €
  • un semestre: 750 €
  • estades inferiors a 3 mesos: 100 €
El pagament es farà per transferència bancària en dos terminis:
  • El primer, que serà un 80% del total adjudicat, s'efectuarà quan l'estudiant hagi notificat degudament l'arribada a la universitat de destinació.
  • El segon, del 20% restant, es farà a la tornada quan l'estudiant entregui l'original del certificat d'estada.

Aquests ajuts estan parcialment finançats per l'Obra Social "la Caixa".

Fundació UAB: la FUAB destinarà 30.000 € en concepte de beques per a estudiants participants en el programa Propi 2014/15. Els imports dels ajuts de la FUAB es faran també en funció del temps d'estada, en els mateixos termes que els ajuts de la UAB i també en dos terminis.

Banco Santander: el pagament es farà seguint els mateixos terminis que els ajuts UAB.

Ajuts Fórmula: segons el conveni signat per a l'any 2014, el Banco Santander concedirà 3 ajuts en el marc del programa "Becas Fórmula". Els ajuts es concediran segons expedient acadèmic entre els estudiants seleccionats per al programa Propi, curs 2014/15, i que vagin a qualsevol de les universitats que participen en el programa "Becas Fórmula". Veure el llistat d'universitats més abaix.

Ajuts Iberoamérica Grado: segons el conveni signat per a l’any 2014, el Banco Santander concedirà 25 ajuts en el marc del programa "Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado". Els ajuts es concediran a estudiants seleccionats per al programa Propi 2014/15 i que vagin a qualsevol de les universitats que participen en el programa "Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado", curs 2014/15. Veure el llistat d'universitats més abaix. Els ajuts es concediran segons expedient acadèmic.

Mobint - Agaur: l'AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat) obre cada any una convocatòria d'ajuts complementaris per als estudiants que participin en els programes de mobilitat de les universitats catalanes. Aquests ajuts seran abonats directament per l'AGAUR.

Els pagaments que es gestionen a través de la UAB s'ordenaran un cop al mes, de manera que es tindran en compte tots els certificats rebuts fins aquell moment. Heu de calcular que, a partir de la data en què s'ordena el pagament, la transferència triga unes tres setmanes a fer-se efectiva. Durant el mes d'agost no es gestionarà cap pagament.

No es farà cap pagament d'ajuts del curs 2014-15 amb posterioritat al 30 de novembre de 2015.

L'atorgament de qualsevol d'aquests ajuts estarà supeditat al compliment dels requisits per part de l'estudiant.

Listado Universidades Iberoamérica (pdf MB)
Listado Universidades Formula (pdf MB)
Resolucio beques programa propi 14-15 (pdf: 0,02 MB)
Resolució beques programa propi 13-14 (pdf MB)
2a Resolució beques programa propi 14-15 (pdf MB)
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona